Kết hợp ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 mang lợi ích đột phá

Kết hợp ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 mang lợi ích đột phá

Tác giả: ISOCUS | 18-12-2018, 9:04 am
Sự kết hợp hoàn hảo giữa hệ thống quả lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn iso 14001:2015.
Một hệ thống quản lý tích hợp (IMS) kết hợp tất cả các thành phần liên quan của một doanh nghiệp vào một hệ thống để quản lý và vận hành dễ dàng hơn. Các hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001:2015 (QMS), hệ thống quản lý Môi trường (EMS) và An toàn (SMS) thường được kết hợp và quản lý như một IMS. Ví dụ về các quy trình hiện có có thể bao gồm:
 • Hệ thống quản lý chất lượng (QMS)
  • ISO 9001
  • ISO 13485 (Thiết bị y tế)
  • IATF 16949 (Ô tô)
  • ISO 17025 (Phòng thí nghiệm)
  • ISO 22000 (An toàn thực phẩm)
  • AS9100 (Máy bay, Không gian & Quốc phòng)
  • AS9110  (Máy bay, Không gian & Quốc phòng)
  • AS9120 (Máy bay, Không gian & Quốc phòng)
   • v.v.
 • Hệ thống quản lý môi trường (EMS)
  • ISO 14001
 • Sức khỏe & An toàn nghề nghiệp (OHSMS hoặc SMS hoặc HMS)
  • ISO 45001: 2018

Đây không phải là các hệ thống riêng biệt được kết hợp với nhau, thay vào đó chúng là một hệ thống quản lý tích hợp với các mối liên kết để các quy trình tương tự được quản lý và thực hiện liền mạch mà không bị trùng lặp. Các thành phần IMS chung cho tất cả các hệ thống bao gồm các tài nguyên (con người, cơ sở vật chất & thiết bị, v.v.) và các quy trình (được ghi trong QMS / EMS / SMS và được áp dụng trong toàn tổ chức).

Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý tích hợp

Chúng tôi cung cấp trọn gói dịch vụ từ tư vấn tới các  quy trình cho các tổ chức đã có hệ thống quản lý khác (ISO 9001, ISO 14001, v.v.) hoặc muốn xử lý nhiều tiêu chuẩn cùng một lúc.

Tác động của một IMS đến tổ chức của bạn

Ưu điểm của hệ thống quản lý tích hợp

 • Mục tiêu nhất quán, lập kế hoạch và quản lý tài liệu
 • Thực hiện và vận hành hệ thống chi phí ít hơn.
 • Kiểm toán nội bộ dễ dàng hơn
 • Không dư thừa, làm giảm cơ hội xung đột.

Nhược điểm

 • Trách nhiệm của QMS và EHS có thể bị xung đột trong một số cấu trúc tổ chức
 • Tài liệu có thể phức tạp hơn.
 • Kiểm toán bên thứ ba bên ngoài có thể khó khăn hơn.

Khi bạn quyết định cái nào phù hợp với bạn, chúng tôi khuyên bạn nên hiểu cách tổ chức của bạn hoạt động. Một IMS có thể giới thiệu sự phức tạp cần được chứng minh, nhưng các hệ thống quản lý tích hợp đang trở nên phổ biến hơn.

Tiêu chuẩn 45001 tiêu chuẩn mới dựa trên Phụ lục SL, áp dụng cấu trúc, thuật ngữ và định nghĩa phổ quát. Có lẽ bạn đã quen thuộc với cấu trúc này nếu bạn cũng sử dụng các hệ thống khác như ISO 9001 và ISO 14001.
 
Thông qua việc sử dụng cùng một cấu trúc, nhiều hệ thống quản lý sẽ dễ dàng thực hiện theo cách hợp lý và hiệu quả hơn.   
 

Nếu tổ chức của bạn muốn có một hệ thống quản lý toàn diện bao gồm Sức khỏe và An toàn, Môi trường và Chất lượng, có nhiều yêu cầu chung không cần phải lặp lại.

Việc kết hợp ba hệ thống (QMS, EMS và SMS) thành một hệ thống và chia sẻ các điều khoản và thủ tục chung sẽ hiệu quả hơn. Chúng tôi đã xem xét điều này khi tạo các gói để đơn giản hóa việc triển khai cho một tổ chức.

Thay vì có Hướng dẫn sử dụng song song (trùng lặp) và các tài liệu khác, chúng tôi lưu ý rằng người dùng chỉ cần thêm các yêu cầu SMS và EMS vào Hướng dẫn, thủ tục và hướng dẫn QMS chung.

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299