ISO 14001 là gì? Những thay đổi về ISO 14001

ISO14001 tiêu chuẩn quản lý về hệ thống môi trường

Tác giả: ISOCUS | 10-04-2019, 2:21 pm
ISO 14001 là gì? Những thay đổi về ISO 14001

ISO14001 là gì? 

  

 

ISO 14001 là một thỏa thuận quốc tế tiêu chuẩn đặt ra các yêu cầu cho một hệ thống quản lý môi trường. Nó giúp các tổ chức cải thiện hiệu suất môi trường thông qua nhiều hơn sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm lãng phí, đạt được lợi thế cạnh tranh và sự tin tưởng của các bên liên quan.

Môi trường là gi? Hệ thống quản lý là: 

Một hệ thống quản lý môi trường giúp tổ chức xác định, quản lý, giám sát và kiểm soát các vấn đề môi trường của họ trong một cách toàn diện. Các tiêu chuẩn ISO khác nhìn vào các loại  khác nhau của hệ thống quản lý, chẳng hạn như ISO 9001 cho chất lượng quản lý và ISO 45001 cho nghề nghiệp sức khỏe và an toàn, tất cả đều sử dụng Cấu trúc cấp cao. Điều này có nghĩa là ISO 14001 có thể được tích hợp dễ dàng vào bất kỳ hệ thống quản lý ISO hiện có. ISO 14001 phù hợp với mọi tổ chức và kích cỡ, có thể là riêng tư, phi lợi nhuận hoặc chính phủ. Nó đòi hỏi một tổ chức phải xem xét tất cả các vấn đề môi trường liên quan đến hoạt động của nó, như ô nhiễm không khí, nước và nước thải các vấn đề, quản lý chất thải, ô nhiễm đất, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, và sử dụng tài nguyên và hiệu quả. Giống như tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO, ISO 14001 bao gồm nhu cầu liên tục cải thiện hệ thống tổ chức và tiếp cận các mối quan tâm về môi trường. Các tiêu chuẩn gần đây đã được sửa đổi, với chìa khóa những cải tiến như sự nổi bật của quản lý môi trường tổ chức quy trình hoạch định chiến lược, tổ chức, đầu vào lớn hơn từ lãnh đạo và mạnh mẽ hơn cam kết với các sáng kiến ​​chủ động thúc đẩy hiệu suất môi trường.

 

Nó sẽ mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp hoặc tổ chức của tôi?

Có nhiều lý do tại sao một tổ chức nên có một cách tiếp cận chiến lược để cải thiện hiệu suất môi trường của nó. Người dùng của tiêu chuẩn đã báo cáo rằng
ISO 14001 giúp:

  Thể hiện sự tuân thủ với theo luật định hiện tại và tương lai và yêu cầu quy định
• Tăng sự tham gia của lãnh đạo và sự tham gia của nhân viên
• Nâng cao uy tín của công ty và niềm tin của các bên liên quan thông qua truyền thông chiến lược
• Đạt được mục tiêu kinh doanh chiến lược bằng cách kết hợp các vấn đề môi trường vào quản lý kinh doanh
• Cung cấp một sự cạnh tranh và tài chính lợi thế thông qua cải thiện hiệu quả và giảm chi phí
• Khuyến khích môi trường tốt hơn hiệu suất của các nhà cung cấp bằng cách tích hợp chúng vào tổ chức hệ thống kinh doanh

Tại sao ISO 14001 Sửa đổi?

Tất cả các tiêu chuẩn ISO được xem xét và sửa đổi thường xuyên để đảm bảo họ vẫn phù hợp với thị trường. ISO 14001: 2015 sẽ đáp ứng xu hướng mới nhất, bao gồm cả sự gia tang công nhận bởi các công ty cần yếu tố trong cả các yếu tố bên ngoài và bên trong ảnh hưởng đến tác động môi trường của họ, chẳng hạn như biến động khí hậu và bối cảnh cạnh tranh trong đó họ làm việc. Những thay đổi cũng đảm bảo tiêu chuẩn tương thích với tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác.

Những cải tiến quan trọng là gì?

ISO 14001: 2015 hiện yêu cầu:

  • Quản lý môi trường để nổi bật hơn trong tổ chức định hướng chiến lược
  • Một cam kết lớn hơn từ lãnh đạo
  • Việc thực hiện chủ động sáng kiến bảo vệ môi trường từ tác hại và suy thoái, chẳng hạn như sử dụng tài nguyên bền vững và khí hậu thay đổi giảm thiểu
  • Tập trung vào tư duy vòng đời để đảm bảo xem xét môi trường các khía cạnh từ phát triển đến cuối đời
  • Việc bổ sung một bên liên quan chiến lược truyền thông

Nó cũng cho phép tích hợp dễ dàng hơn vào các hệ thống quản lý khác nhờ cùng cấu trúc, thuật ngữ và định nghĩa.

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299