ISO 14001 là gì ? Hiểu một cách đơn giản về iso 14001

ISO 14001 là gì ? Hiểu một cách đơn giản về iso 14001

Tác giả: ISOCUS | 04-12-2018, 1:25 pm
Hướng dẫn tổng quan này là để bạn có thể tìm hiểu những điều cơ bản của ISO 14001, giúp bạn khám phá những yêu cầu của ISO 14001 là gì và cung cấp cho bạn hướng dẫn về những gì cần phải thực hiện để triển khai hệ thống quản lý môi trường và được chứng nhận.

Những điều cơ bản đơn giản của ISO 14001 là gì?

ISO 14001 đã trở thành tiêu chuẩn quốc tế để thiết kế và thực hiện một hệ thống quản lý môi trường. Tiêu chuẩn này được công bố bởi ISO (Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế), một cơ quan quốc tế tạo ra và phân phối các tiêu chuẩn được chấp nhận trên toàn thế giới. Phiên bản mới nhất của các yêu cầu hệ thống quản lý môi trường đã được công bố vào năm 2015 và được gọi là “ISO 14001: 2015.” Tiêu chuẩn đã được đa số các nước thành viên nhất trí trước khi được phát hành và cập nhật, và như vậy nó đã trở thành một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận bởi đa số các quốc gia trên thế giới.

Trong một cuộc khảo sát chứng nhận ISO 14001 vào cuối năm 2017, số lượng các công ty đã triển khai hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 cho thấy một xu hướng ổn định trên toàn thế giới. Dưới đây là kết quả trong khoảng thời gian 6 năm trước đó.

 

Hệ thống quản lý môi trường là gì?

Một hệ thống quản lý môi trường, thường được gọi là EMS, bao gồm các chính sách, quy trình, kế hoạch, thực hành và hồ sơ xác định các quy tắc điều chỉnh cách công ty của bạn tương tác với môi trường. Hệ thống này cần phải được thiết kế riêng cho công ty cụ thể của bạn, bởi vì chỉ công ty của bạn sẽ có các yêu cầu pháp lý chính xác và tương tác môi trường phù hợp với quy trình kinh doanh cụ thể của bạn. Tuy nhiên, các yêu cầu ISO 14001 cung cấp một khuôn khổ và hướng dẫn để tạo ra hệ thống quản lý môi trường của bạn để bạn không bỏ lỡ các yếu tố quan trọng cần thiết để EMS thành công.

Tìm hiểu lý do tại sao ISO 14001 lại quan trọng

 EMS hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001  là sự thừa nhận đi kèm với việc những doanh nghiệp quan tâm giảm bớt sự ảnh hưởng tới môi trường trong quá trình sản xuất. Điều này có thể mang lại mối quan hệ tốt hơn với khách hàng, công chúng và cộng đồng nói chung cho công ty của bạn và  cũng mang lại những lợi ích khác.

Cùng với hình ảnh công cộng tốt, nhiều công ty có thể tiết kiệm tiền thông qua việc thực hiện một hệ thống quản lý môi trường. Điều này có thể đạt được thông qua việc giảm các sự cố có thể dẫn đến chi phí trách nhiệm, có thể có được bảo hiểm với chi phí hợp lý hơn, và bảo tồn nguyên liệu đầu vào và năng lượng thông qua các nỗ lực giảm. Cải tiến này trong kiểm soát chi phí là một lợi ích mà không thể bỏ qua khi đưa ra quyết định thực hiện một hệ thống quản lý môi trường.

ISO 14001 thực sự được hiểu như thế nào?

Cấu trúc ISO 14001 được chia thành 10 phần. Ba phần đầu tiên là phần giới thiệu, với bảy phần cuối có chứa các yêu cầu cho hệ thống quản lý môi trường. Dưới đây là bảy phần chính về:

Phần 4: Bối cảnh của tổ chức - Phần này nói về các yêu cầu để hiểu tổ chức của bạn để thực hiện EMS. Nó bao gồm các yêu cầu để xác định các vấn đề nội bộ và bên ngoài, xác định các bên quan tâm và kỳ vọng của họ, xác định phạm vi của EMS và xác định các quy trình cần thiết cho EMS.

Phần 5: Lãnh đạo - Các yêu cầu lãnh đạo bao gồm nhu cầu quản lý hàng đầu là công cụ trong việc thực hiện EMS. Quản lý hàng đầu cần chứng minh cam kết với EMS bằng cách đảm bảo cam kết về môi trường, xác định và truyền đạt chính sách môi trường và phân công vai trò và trách nhiệm trong toàn tổ chức.

Phần 6: Lập kế hoạch - Quản lý cấp cao cũng phải lập kế hoạch cho chức năng liên tục của EMS. Rủi ro và cơ hội của EMS trong tổ chức cần phải được đánh giá, và các mục tiêu môi trường để cải thiện cần được xác định và các kế hoạch được thực hiện để hoàn thành các mục tiêu này. Ngoài ra, tổ chức phải đánh giá tất cả các cách thức mà tổ chức xử lý tương tác và ảnh hưởng đến môi trường cũng như các cam kết pháp lý và các yêu cầu khác được yêu cầu cho tổ chức.

Phần 7: Hỗ trợ - Phần hỗ trợ liên quan đến quản lý tất cả các nguồn lực cho EMS, và cũng bao gồm các yêu cầu về năng lực, nhận thức, giao tiếp và kiểm soát thông tin được ghi chép (tài liệu và hồ sơ cần thiết cho quy trình của bạn).

Phần 8: Hoạt động - Các yêu cầu hoạt động đối phó với tất cả các khía cạnh của các điều khiển môi trường cần thiết cho các quy trình tổ chức, cũng như nhu cầu xác định các tình huống khẩn cấp tiềm năng và các phản ứng kế hoạch để bạn sẵn sàng đáp ứng.

Phần 9: Đánh giá hiệu năng - Phần này bao gồm các yêu cầu cần thiết để đảm bảo rằng bạn có thể theo dõi liệu EMS của bạn có hoạt động tốt hay không. Nó bao gồm theo dõi và đo lường các quy trình của bạn, đánh giá sự tuân thủ môi trường, kiểm toán nội bộ và đánh giá quản lý liên tục của EMS.

Phần 10: Cải tiến - Phần cuối cùng này bao gồm các yêu cầu cần thiết để làm cho EMS của bạn tốt hơn theo thời gian. Điều này bao gồm sự cần thiết phải đánh giá sự không phù hợp của quy trình và thực hiện các biện pháp khắc phục cho các quy trình.

 

Các phần này dựa trên chu kỳ Kế hoạch-Do-Kiểm tra-Đạo luật, sử dụng các yếu tố này để thực hiện thay đổi trong các quy trình của tổ chức nhằm thúc đẩy và duy trì các cải tiến trong các quy trình.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299