ISO 14001 : 2015 Những Thay Đổi Cơ Bản
Chat Zalo
Chat ngay

ISO 14001 : 2015 Những Thay Đổi Cơ Bản

Tác giả: ISOCUS | 25-01-2019, 2:38 pm
Tiêu chuẩn ISO 14001 là một trong những tiêu chuẩn về quản lý môi trường phổ biến nhất trên thế giới. Phiên bản iso 14001:2015 đưa ra các yếu cầu đối với một hệ thống quản lý môi trường

1. ISO 14001:2015?

 

 • Nhằm đảm bảo tính phù hợp của tiêu chuẩn đối với sự phát triển của thị trường, mới đây, ngày 15/09/2015, bản soát xét của ISO 14001 phiên bản năm 2015 (ISO 14001:2015 thay thế phiên bản ISO 14001:2004) đã chính thức được công bố và áp dụng. Phiên bản mới đáp ứng những xu hướng mới nhất, ví như thừa nhận của các công ty về sự cần thiết phải tính đến cả yếu tố bên ngoài lẫn bên trong có ảnh hưởng đến tác động của chúng, bao gồm cả biến đổi khí hậu.
 • Phiên bản mới yêu cầu phải nắm bắt được thực trạng nhằm quản lý rủi ro tốt hơn. 

2. Những thay đổi nổi bật trong tiêu chuẩn ISO 14001:2015?

Quản lý môi trường chiến lược

 • Kế hoạch chiến lược của tổ chức.
 • Xác định Bối cảnh của tổ chức 
 •  Các hành động để giảm thiểu rủi ro bất lợi 

Vai trò của lãnh đạo

 • Phân công trách nhiệm cụ thể đối với những người trong vai trò lãnh đạo nhằm thúc đẩy về quản lý môi trường

Công tác bảo vệ môi trường

 • Cam kết tiên phong trong việc bảo vệ môi trường 
 • Phòng ngừa ô nhiễm, sử dụng tài nguyên bền vững, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái…

Kết quả hoạt động môi trường

 • Cải tiến nâng cao kết quả hoạt động môi trường.
 • Phù hợp sẽ giảm lượng phát thải, nước thải và chất thải tới mức quy định của tổ chức.

Tư duy về vòng đời sản phẩm

 • Sử dụng sản phẩm cũng như việc xử lý hay thải bỏ sản phẩm ở cuối vòng đời.

Trao đổi thông tin

 • Trao đổi với thông tin bên ngoài và nội bộ doanh nghiệp được nhấn mạnh, được bổ sung trong chiến lược phát triển chiến lược truyền thông.
 • Đề xuất cải tiến liên quan đến hệ thống quản lý môi trường. Những quyết định trao đổi thông tin với bên ngoài được lưu giữ bởi tổ chức

Thông tin dạng văn bản

 • Bản sửa đổi kết hợp thuật ngữ “thông tin được văn bản hóa” thay thế cho “tài liệu” và “hồ sơ”.
 • Để thống nhất với tiêu chuẩn ISO 9001, tổ chức này sẽ sự linh hoạt khi xác định “thủ tục” khi nào là cần thiết để đảm bảo kiểm soát quá trình hiệu quả.

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299