Hướng dẫn áp dụng iso 14001:2015 với iso 9001:2015 đơn giản

Hướng dẫn áp dụng iso 14001:2015 với iso 9001:2015 đơn giản

Tác giả: ISOCUS | 18-12-2018, 9:30 am
Nếu doanh nghiệp đã có hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 (QMS), việc tích hợp hệ thống quản lý môi trường (EMS) theo ISO 14001 vào hệ thống hiện tại lại được thực hiện khá đơn giản.

Để tích hợp thêm hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn iso 14001:2015 khi doanh nghiệp đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thì bạn sẽ có các quy trình cơ bản như sau:

 • Xây dựng và phổ biến chính sách
 • Mục tiêu sáng tạo và phổ biến
 • Năng lực, đào tạo và quá trình nhận thức
 • Truyền thông thông tin hệ thống quản lý
 • Kiểm soát tài liệu hệ thống
 • Kiểm soát hồ sơ
 • Kiểm soát sự không phù hợp
 • Hành động khắc phục và hành động phòng ngừa
 • Kiểm toán nội bộ
 • Xem lại việc quản lý

Bạn sẽ cần cập nhật các quy trình này để bao gồm thông tin mới về EMS(Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn iso 14001:2015), nhưng bạn sẽ không cần tạo các quy trình mới để giải quyết các yêu cầu này của EMS. Ví dụ, bạn sẽ cần xác định các yêu cầu EMS nào được kiểm soát, nhưng phương pháp kiểm soát và lưu trữ sẽ được quyết định theo quy trình hiện tại của bạn. Điều tương tự có thể được nói cho kiểm toán nội bộ và đánh giá quản lý; các hoạt động này chỉ cần bao gồm kiểm toán và đánh giá cho quản lý môi trường, nhưng các quy trình và thủ tục về cách thức thực hiện này sẽ được áp dụng.

Những quy trình chính bạn sẽ cần bổ sung ?

Một số bước chính đầu tiên để triển khai EMS tuân thủ ISO 14001 của bạn sẽ đòi hỏi phải sử dụng các quy trình hiện tại doanh nghiệp, nhưng sẽ bổ sung thêm  một số sẽ yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường:

 • Chính sách môi trường: Sử dụng quy trình hiện tại của bạn để tạo và phổ biến chính sách để đưa ra chính sách mới hoặc chỉnh sửa chính sách QMS hiện tại của bạn, để bao gồm các mục tiêu và hướng dẫn cần thiết để chỉ đạo việc thực hiện và bảo trì EMS của bạn.

 • Yêu cầu pháp lý: Điều này sẽ yêu cầu một quy trình mới để đảm bảo rằng bạn xác định tất cả các yêu cầu pháp lý về môi trường áp dụng cho công ty của bạn. Quá trình cũng cần đảm bảo rằng bạn duy trì việc tuân thủ các yêu cầu bằng cách cập nhật các thay đổi khi chúng được đưa ra. Biết các yêu cầu này và cách chúng áp dụng cho công ty của bạn là rất quan trọng cho bước tiếp theo.

 • Khía cạnh môi trường: Đây là quy trình mới lớn thứ hai theo yêu cầu của ISO 14001. Với quy trình này, bạn sẽ cần xác định tất cả các cách thức mà quy trình của công ty bạn tương tác với môi trường và đánh giá cái nào quan trọng và cái nào không. Đối với các khía cạnh môi trường quan trọng, sau này bạn sẽ cần xác định các tiêu chí và kiểm soát hoạt động cần thiết để đảm bảo rằng các khía cạnh quan trọng này không dẫn đến các tác động tiêu cực đáng kể đến môi trường.

 

 • Mục tiêu, mục tiêu và chương trình: Mặc dù quy trình hiện tại của bạn để tạo và duy trì mục tiêu có thể được sử dụng, bạn sẽ cần cập nhật quy trình này để bao gồm các mục tiêu và chương trình, vì đây không phải là yêu cầu của ISO 9001. Sau đó, các mục tiêu và mục tiêu mới cho môi trường quản lý sẽ cần phải được tạo và quản lý, và bạn sẽ cần tạo các chương trình áp dụng cho các mục tiêu và mục tiêu môi trường của bạn.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299