Hệ thống quản lý chất lượng ngành dầu khí Kiểm toán / Đào tạo chuyên gia đánh giá
Chat Zalo
Chat ngay

Hệ thống quản lý chất lượng ngành dầu khí Kiểm toán / Đào tạo chuyên gia đánh giá

Khóa đào tạo kéo dài 2 tuần này cung cấp kiến ​​thức rộng về Hệ thống quản lý chất lượng trong ngành Dầu khí và các tiêu chuẩn ISO quốc tế áp dụng. Hội thảo đào tạo GL O MACS được chia thành hai mô-đun: MODULE I - Hiểu, Phát triển & Duy trì Hệ thống Quản lý Chất lượng Công nghiệp Dầu khí MODULE II - Hệ thống quản lý chất lượng ngành dầu khí kiểm toán
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0937619299
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

 Đến cuối chương trình đào tạo này, người tham gia sẽ biết cách:

 • Hiểu và giải thích các yêu cầu của ISO / TS 29001: 2010
 • Hiểu và giải thích các yêu cầu của ISO9001: 2015
 • Lập kế hoạch và quản lý việc thực hiện một cuộc họp QMS ở trên
 • Chuẩn bị chứng nhận
 • Nhận thức về kiểm toán nội bộ & đào tạo QMS cho nhân viên công ty
 • Có chuyên môn để thực hiện kiểm toán nội bộ theo các hướng dẫn của ISO 19011: 2012
 • Quản lý và chọn kiểm toán viên nhóm và lãnh đạo QMS
 • Nhận biết và phân tích các sự không phù hợp của QMS trong quá trình đánh giá
 • Đặt câu hỏi kiểm toán và ghi chú xây dựng
 • Phân tích các kết quả kiểm toán và chuẩn bị các báo cáo kiểm toán nội bộ

HOTLINE TƯ VẤN TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ 

BẤM : 0937.619.299

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Chương trình đào tạo của ISOCUS phù hợp với nhiều chuyên gia nhưng sẽ rất có lợi:

 • Các nhà quản lý và giám sát tham gia vào các hệ thống quản lý chất lượng trên bờ và ngoài khơi
 • Những người có trách nhiệm thực hiện kiểm toán quản lý chất lượng
 • Nhân viên sản xuất, xử lý, bảo trì và HSE
 • Các nhà quản lý trực tiếp tham gia lập kế hoạch / triển khai các chương trình đánh giá rủi ro
Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

Khóa đào tạo kéo dài 2 tuần này cung cấp kiến ​​thức rộng về Hệ thống quản lý chất lượng trong ngành Dầu khí và các tiêu chuẩn ISO quốc tế áp dụng.

Chương trình đào tạo của ISOCUS được chia thành hai mô-đun:

MODULE I - Hiểu, Phát triển & Duy trì Hệ thống Quản lý Chất lượng Công nghiệp Dầu khí

Mô-đun đầu tiên của khóa đào tạo này được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp dầu khí, hóa dầu và khí thiên nhiên. Nó giới thiệu các hệ thống quản lý ISO toàn cầu cho ngành Dầu khí, ISO / TS 29001: 2010 và ISO 9001: 2015. Những người tham gia sẽ có được kiến ​​thức và sự hiểu biết cần thiết để phát triển, quản lý và duy trì Hệ thống Quản lý Chất lượng Công nghiệp Dầu khí.

MODULE II - Hệ thống quản lý chất lượng ngành dầu khí kiểm toán

Mô-đun thứ hai sẽ cho phép người tham gia phát triển chuyên môn cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ dựa trên ISO / TS 29001: 2010 và ISO 9001: 2015. Những người tham gia sẽ có được kiến ​​thức và hiểu biết cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ hiệu quả theo quy trình kiểm toán được nêu trong tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế ISO 19011. Khóa đào tạo này dựa trên yêu cầu cụ thể của ISO / TS 29001: 2010 cho kiểm toán nội bộ và được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp dầu khí, hóa dầu và khí thiên nhiên.

Mục tiêu

Đến cuối chương trình đào tạo này, người tham gia sẽ biết cách:

 • Hiểu và giải thích các yêu cầu của ISO / TS 29001: 2010
 • Hiểu và giải thích các yêu cầu của ISO9001: 2015
 • Lập kế hoạch và quản lý việc thực hiện một cuộc họp QMS ở trên
 • Chuẩn bị chứng nhận
 • Nhận thức về kiểm toán nội bộ & đào tạo QMS cho nhân viên công ty
 • Có chuyên môn để thực hiện kiểm toán nội bộ theo các hướng dẫn của ISO 19011: 2012
 • Quản lý và chọn kiểm toán viên nhóm và lãnh đạo QMS
 • Nhận biết và phân tích các sự không phù hợp của QMS trong quá trình đánh giá
 • Đặt câu hỏi kiểm toán và ghi chú xây dựng
 • Phân tích các kết quả kiểm toán và chuẩn bị các báo cáo kiểm toán nội bộ

Phương pháp đào tạo

Hệ thống quản lý chất lượng của ngành kiểm toán chất lượng ngành công nghiệp dầu khí dựa trên cả lý thuyết và thực hành, sử dụng các ví dụ dựa trên các trường hợp thực tế, bài tập thực hành và nghiên cứu điển hình bao gồm cả diễn thuyết nhập vai và thuyết trình.

Tác động tổ chức

Đào tạo này sẽ cung cấp cơ sở cho tổ chức cam kết, thiết lập, kiểm toán và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng của mình hiệu quả nhất bằng cách:

 • Cho phép nó phát triển sự hiểu biết về các mục đích và xây dựng các QMS hiệu quả
 • Thiết lập sự hiểu biết về các yêu cầu trong các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan cho các hệ thống quản lý trong ngành Dầu khí
 • Cung cấp cơ sở cho việc ghi lại QMS
 • Xây dựng nhận thức về yêu cầu cơ thể chứng nhận và cách tiến hành kiểm toán nội bộ
 • Phát triển chuyên môn cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ dựa trên ISO / TS 29001: 2010 và ISO 9001: 2015
 • Tạo điều kiện cho việc tạo niềm tin, niềm tin và sự nhiệt tình để thực hiện

Tác động cá nhân

Các đại biểu tham dự khóa đào tạo của ISOCUS sẽ phát triển kiến ​​thức và xây dựng kinh nghiệm, về cách xây dựng và kiểm toán nội bộ một cách hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng thông qua:

 • Học các nguyên tắc và thực hành xây dựng và kiểm toán các hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả
 • Hiểu và áp dụng các khái niệm cơ bản
 • Hiểu biết chi tiết về các yêu cầu và sự không phù hợp
 • Xây dựng trải nghiệm và sự tự tin thông qua các ví dụ dựa trên các trường hợp thực tế, bài tập thực hành và nghiên cứu điển hình
 • Kiểm tra kiến ​​thức và năng lực của mình thông qua các bài thuyết trình nhập vai và diễn thuyết
 • Đạt được chuyên môn để thực hiện kiểm toán nội bộ theo nguyên tắc ISO 19011: 2012
 • Phát triển và thể hiện một cơ sở thực tế chi tiết cho phương pháp tiếp cận của họ

Hội thảo Phác thảo

Mô-đun 1 - Hiểu, Phát triển & Duy trì Hệ thống Quản lý Chất lượng Ngành Dầu khí

1 ngày

Hệ thống quản lý chất lượng (QMS)

 • Nguồn gốc của ISO / TC 29001: 2010 và ISO9001: 2015
 • Mục tiêu & mục tiêu của tiêu chuẩn quốc tế ISO / TC 29001: 2010 và 9001: 2015
 • Yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng
 • Tài liệu trong Hệ thống quản lý chất lượng
 • Yêu cầu và quy trình chứng nhận

Ngày 2

Chi tiết về tiêu chuẩn ISO

 • Thuật ngữ và định nghĩa
 • Điều khoản giải thích theo quy định của ISO / TC 29001: 2010 và bài tập
 • Điều khoản giải thích theo quy định của ISO 9001: 2015 và bài tập
 • Tỷ lệ rủi ro đối với rủi ro

Ngày 3

Triển khai và quản lý QMS

 • Trách nhiệm quản lý hàng đầu
 • Lập kế hoạch thực hiện dự án
 • Các nguyên tắc và công cụ quản lý dự án áp dụng trong việc xây dựng một QMS hiệu quả
 • Xác định phạm vi
 • Mục tiêu của QMS
 • Chính sách chất lượng

Ngày 4

Tài liệu QMS

 • Xác định quy trình và quy trình bắt buộc
 • Phát triển các thủ tục hiệu quả và âm thanh
 • Quy trình và quy trình kiểm soát chất lượng
 • Phát triển tài liệu đào tạo cho kiểm toán viên nội bộ và nhận thức của nhân viên chung
 • Các bài tập

Ngày 5

Đo & Giám sát

 • Kỹ thuật giám sát
 • Chuẩn bị cho chứng nhận
 • Kiểm toán nội bộ
 • Xem lại việc quản lý

Mô-đun 2 - Hệ thống quản lý chất lượng ngành dầu khí kiểm toán  

Ngày 6

Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng (QMS)

 • ISO 29001: 2010 và 9001: 2015 Tiêu chuẩn quốc tế QMS
 • Xem xét các điều khoản 29001 khoản 4-8 và 9001 khoản 9 Kiểm toán nội bộ
 • Yêu cầu hệ thống chất lượng
 • Các loại và mức độ kiểm tra nội bộ của QMS
 • Tài liệu trong Hệ thống quản lý chất lượng
 • Vai trò và trách nhiệm của kiểm toán viên

Ngày 7

Chuẩn bị và thiết lập kiểm toán

 • Thuật ngữ và định nghĩa
 • Các khái niệm và nguyên tắc kiểm toán
 • Lập kế hoạch và tiến hành kiểm tra hiệu quả
 • Sản xuất chương trình kiểm toán và thủ tục
 • Điều khoản tham chiếu kiểm toán
 • Kỹ năng phỏng vấn và ghi chú

Ngày 8

Tiến hành kiểm toán nội bộ

 • Quy trình kiểm toán nội bộ
 • Tạo danh sách kiểm tra kiểm tra hiệu quả
 • Truyền thông trong Kiểm toán
 • Đánh giá tài liệu QMS
 • Phỏng vấn nhân sự chính
 • Quan sát trang web vật lý  

Ngày 9

Chuẩn bị báo cáo kiểm toán

 • Xem xét các sự không phù hợp và quan sát
 • Kết quả kiểm tra và kết luận
 • Chuẩn bị Báo cáo kiểm toán nội bộ
 • Kế hoạch hành động khắc phục
 • Trình bày báo cáo kiểm toán
 • Giám sát và Close-out của Non-conformities

Ngày 10

Đánh giá quá trình đánh giá & đánh giá nội bộ

 • Đánh giá quá trình kiểm toán nội bộ
 • Xem xét báo cáo kiểm toán nội bộ

LIÊN HỆ NGAY: 0937.619.299

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

+ Thông tin họ tên người liên hệ

+ Thông tin công ty : (Lĩnh vực sản xuất, ngành nghề kinh doanh)

+ Dịch vụ Yêu cầu

 

 

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Hệ thống quản lý chất lượng ngành dầu khí Kiểm toán / Đào tạo chuyên gia đánh giá
Khóa đào tạo kéo dài 2 tuần này cung cấp kiến ​​thức rộng về Hệ thống quản lý chất lượng trong ngành Dầu khí và các tiêu chuẩn ISO quốc tế áp dụng. Hội thảo đào tạo GL O MACS được chia thành hai mô-đun: MODULE I - Hiểu, Phát triển & Duy trì Hệ thống Quản lý Chất lượng Công nghiệp Dầu khí MODULE II - Hệ thống quản lý chất lượng ngành dầu khí kiểm toán
icon zalo
0937.619.299