Tư vấn - Đào tạo - Cấp chứng chỉ ISO 17043 Uy tín - Giá tốt | ISOCUS.VN
Chat Zalo
Chat ngay

Tư vấn - Đào tạo - Cấp chứng chỉ ISO 17043 Uy tín - Giá tốt

Tư vấn đào tạo cấp chứng chỉ ISO 17043 Thủ tục nhanh gọn - Nhanh chóng -Giá tốt
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0937619299
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

- Các chương trình công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17043:2011 trên thế giới giúp đảm bảo được yêu cầu theo luật hiện hành cũng như  tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn với các tổ chức khác nhằm thúc đẩy quá trình trao đổi thông tin, tăng cường kinh nghiệm, và tăng cường sự hoà hợp của các phương pháp thử và mục tiêu đã định.

- Việc ra đời tiêu chuẩn ISO/IEC 17043:2011 là một trong những trường hợp phản ánh xu hướng hợp nhất các yêu cầu chung cho một lĩnh vực mà cụ thể là lĩnh vực thử nghiệm/hiệu chuẩn để tạo nên một bộ mặt mới cho luật pháp, thương mại, kinh tế và kỹ thuật quốc tế.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

I. Hiểu rõ hơn về ISO 17043

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17043:2011 được thiết kế để hợp nhất với tiêu chuẩn ISO 9001 – hệ thống quản lý chất lượng, vì vậy tiêu chuẩn ISO/IEC 17043:2011 không chỉ đưa ra các yêu cầu để quản lý và đảm bảo năng lực kỹ thuật mà còn bao gồm những quy định về hệ thống quản lý chất lượng để đạt được khả năng đưa ra những kết quả đo lường/thử nghiệm đạt tính chính xác cao và được quốc tế thừa nhận.

II. Ý nghĩa tiêu chuẩn ISO/IEC 17043

Các chương trình công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17043:2011 trên thế giới giúp đảm bảo được yêu cầu theo luật hiện hành cũng như  tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn với các tổ chức khác nhằm thúc đẩy quá trình trao đổi thông tin, tăng cường kinh nghiệm, và tăng cường sự hoà hợp của các phương pháp thử và mục tiêu đã định.

Việc ra đời tiêu chuẩn ISO/IEC 17043:2011 là một trong những trường hợp phản ánh xu hướng hợp nhất các yêu cầu chung cho một lĩnh vực mà cụ thể là lĩnh vực thử nghiệm/hiệu chuẩn để tạo nên một bộ mặt mới cho luật pháp, thương mại, kinh tế và kỹ thuật quốc tế.

III. Mục đích của tiêu chuẩn ISO/IEC 17043:2011:

- Tiêu chuẩn ISO/IEC 17043:2011 là tiêu chuẩn đưa ra qui định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm hay phòng hiệu chuẩn cho dù phòng thử nghiệm hay phòng hiệu chuẩn sử dụng bất kỳ phương pháp thử nghiệm/hiệu chuẩn nào (bao gồm cả phương pháp tiêu chuẩn, phương pháp không tiêu chuẩn, các phương pháp do phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn phát triển...)

- Tiêu chuẩn ISO/IEC 17043:2011 sử dụng để các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn phát triển hệ thống quản lý chất lượng, hoạt động hành chính và kỹ thuật. Phòng thử nghiệm, khách hàng, cơ quan chính quyền và các cơ quan công nhận cũng có thể sử dụng nó để xác nhận hoặc thừa nhận năng lực của các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn.

- Tiêu chuẩn ISO/IEC 17043:2011 giúp cho các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn chứng minh được rằng mình có đủ năng lực về kỹ thuật và tổ chức quản lý, hoạt động một cách hiệu quả và có thể cung cấp các kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn có giá trị về kỹ thuật, và có độ tin cậy cao.

- Việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17043:2011 sẽ tạo điều kiện cho việc hợp tác giữa các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn và các tổ chức khác nhằm hổ trợ cho việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm về việc thống nhất hóa các chuẩn mực và các thủ tục.

- Tiêu chuẩn ISO/IEC 17043:2011 được ra đời chính là tiền đề cho việc thừa nhẫn lẫn nhau, song phương hoặc đa phương về kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn để tránh kiểm tra hai lần hoặc nhiều lần tiến đến chỉ cần kiểm tra một lần, cấp một giấy chứng nhận và được chấp nhận ở mọi quốc gia.

Như vây, hoạt động công nhận phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn cuối cùng là để phục vụ cho giao lưu thương mại giữa các nước, khu vực và quốc tế. Hoạt động Công nhận phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn cũng góp phần thúc đẩy giao lưu về kinh tế, khoa học kỹ thuật làm cho sản phẩm nhanh chóng vươn xa và hội nhập vào thị trường khu vực và thế giới.

IV: Ai nên tham gia?

Chương trình tư vấn đào tạo cấp chứng chỉ phù hợp với   các phòng thí nghiệm, các nhà cung cấp kiểm tra trình độ, và những người đăng ký vào các chương trình kiểm tra trình độ trong phòng thí nghiệm của họ và muốn hiểu rõ hơn về các đề án đó.

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc tư vấn báo giá chi phí đào tạo cấp chứng chỉ vui lòng liên hệ Hotline : 0937.619.299 để được chuyên gia tư vấn 24/24.

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

+ Thông tin họ tên người liên hệ

+ Thông tin công ty : (Lĩnh vực sản xuất, ngành nghề kinh doanh)

+ Dịch vụ Yêu cầu

 

 

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Tư vấn - Đào tạo - Cấp chứng chỉ ISO 17043 Uy tín - Giá tốt
Tư vấn đào tạo cấp chứng chỉ ISO 17043 Thủ tục nhanh gọn - Nhanh chóng -Giá tốt
icon zalo
0937.619.299