Tư vấn - Đào tạo - Chứng nhận Mô hình tích hợp hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn tại các doanh nghiệp
Chat Zalo
Chat ngay

Tư vấn - Đào tạo - Chứng nhận Mô hình tích hợp hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn tại các doanh nghiệp

Tư vấn - Đào tạo - Chứng nhận Mô hình tích hợp hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn tại các doanh nghiệp Chuyên nghiệp - Giá tốt - Nhanh chóng - Chuyên gia tư vấn hàng đầu.
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0937619299
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

Dịch vụ của ISOCUS là trọn gói - không phát sinh chi phí nào.

Ngoài ra áp dụng Hệ thống tích hợp mạng lại rất nhiều lợi ích sau:

- Làm hòa hợp các cấu trúc tổ chức bao gồm các thành phần tương tự (như đánh giá nguy cơ, đánh giá hệ thống...);

- Báo cáo để quyết định thành công quản lý sẽ tốt hơn;

- Thông tin đầu vào trong phân tích các nhu cầu sẽ tốt hơn;

- Giảm tối thiểu các bất đồng;

- Khuyến khích sử dụng tối ưu các nguồn lực;

- Giảm bớt sự trùng lặp;

- Thông tin đầu vào trong quá trình xem xét của cấp quản lý sẽ được hòa hợp;

- Cải thiện chất lượng/năng suất/môi trường/....;

- Bằng chứng của cải thiện; Các hệ thống tổ chức được hiệu năng hơn thông qua việc cải tiến liên tục.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Điều kiện áp dụng Mô hình tích hợp tiêu chuẩn hệ thống vào tổ chức, doanh nghiệp

- Đối với người đứng đầu:

  • Quyết tâm và chỉ đạo chặt chẽ quá trình triển khai áp dụng Mô hình tích hợp
  • Cung cấp đủ nguồn lực cần thiết để đào tạo và triển khai.
  • Hoạch định chính sách, mục tiêu chất lượng, phạm vi thực hiện.
  • Nắm chắc nội dung cơ bản của mô hình tích hợp tiêu chuẩn hệ thống
  • Cử thành viên trong Ban lãnh đạo phụ trách chương trình.

- Những thành viên:

  • Ý thức được trách nhiệm của mình trong công việc được giao.
  • Hiểu được ý nghĩa, mục đích của quản lý theo mô hình tích hợp tiêu chuẩn hệ thống.
  • Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định đối với công việc cụ thể.
Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

Mô hình tích hợp hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn tại các doanh nghiệp Việt Nam.


Tính tới nay, trên thế giới và tại Việt Nam chưa có một nghiên cứu đầy đủ, toàn diện nào về việc xây dựng một hệ thống tích hợp các hệ thống quản lý cho doanh nghiệp, bắt đầu từ việc nghiên cứu hoạt động tư vấn hệ thống quản lý tích hợp đến đào tạo vận hành và tiến tới đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý tích hợp. Phương pháp tích hợp mới chủ yếu là mô hình áp dụng một tiêu chuẩn gốc ISO 9001 với một trong các tiêu chuẩn còn lại như ISO 14001, ISO 22000 hoặc OHSAS 18001. Một số tổ chức tư vấn có đề cập tới cung cấp dịch vụ đào tạo xây dựng hệ thống tích hợp các hệ thống quản lý cho doanh nghiệp, tuy nhiên chưa triển khai được nhiều và về cơ bản mới cung cấp mô hình tích hợp cho hai hệ thống QLCL và QLMT hoặc QLCL và QLATSKNN, .v.v.... Chưa có mô hình tích hợp ba hay hơn nhiều các tiêu chuẩn quản lý.


Đề cập tới phương pháp luận về tích hợp hệ thống quản lý, cũng có một góc độ khác là thiết lập tiêu chuẩn tích hợp làm cơ sở cho việc áp dụng tại doanh nghiệp, cho các tổ chức thực hiện tư vấn và các tổ chức đánh giá. Năm 2006, Viện Tiêu chuẩn Anh có ban hành tiêu chuẩn PAS 99 : 2006 - Yêu cầu kỹ thuật tích hợp các hệ thống quản lý (Specification of common management system requirements as a framework for integration). Tuy nhiên, sau hơn 6 năm ra đời, tiêu chuẩn này mới chỉ đưa ra được những nội dung có tính khái quát chung, chưa đi vào cụ thể để giúp các doanh nghiệp triển khai hoạt động tích hợp các hệ thống quản lý và thực tế cũng chỉ phổ biến trong một nhóm nhỏ các doanh nghiệp ở thị trường Anh Quốc. Tới 2012, Viện Tiêu chuẩn Anh xem xét, sửa đổi nâng cấp và ban hành mới tiêu chuẩn PAS 99 : 2012. Về cơ bản, nội dung đã có những điều chỉnh trên cơ sở cập nhật nhiều phản hồi từ các bên quan tâm, các tổ chức tư vấn cũng như các chuyên gia tư vấn độc lập, các thay đổi lớn từ các tiêu chuẩn ISO (ISO Guide 83), .v.v....  


PAS 99 hiện nay được coi là là tiêu chuẩn đưa ra đặc điểm kỹ thuật công nhận phổ biến được phát hành bởi BSI, là những yêu cầu chung cho những hệ thống quản lý mà có thể được sử dụng như là một khuôn khổ cho một hệ thống quản lý hợp nhất (IMS). Những tổ chức đang thực hiện nhiều hệ thống quản lý có thể xem PAS 99 như là sự hỗ trợ để đạt được một hệ thống quản lý toàn diện duy nhất. PAS 99 thực hiện với 6 yêu cầu chung cho những tiêu chuẩn hệ thống quản lý gồm: chính sách, lập kế hoạch, thực thi và vận hành, đánh giá sự thực hiện, cải tiến và xem xét lại.


Dưới góc độ các tổ chức tư vấn, hiện nay các hoạt động tư vấn áp dụng các hệ thống quản lý cho các doanh nghiệp thông thường vẫn là tư vấn độc lập từng hệ thống, ví dụ riêng ISO 9001 hoặc riêng ISO 14001, ISO 22000 hoặc OHSAS 18001. Một trong những trở ngại cho việc tư vấn đồng thời các hệ thống ngoài các yếu tố liên quan đến năng lực chuyên gia tư vấn tích hợp còn phải kể đến việc thiếu một hướng dẫn toàn diện cho việc tư vấn tích hợp các hệ thống. Việc có được hướng dẫn tích hợp các hệ thống quản lý sẽ giúp các tổ chức tư vấn rút ngắn thời gian tư vấn, tiết kiệm chi phí, nhân công tư vấn và mang lại hiệu lực thiết thực cho doanh nghiệp.


Một số tổ chức quốc tế, với chức năng của mình cũng quan tâm đến công tác áp dụng tích hợp  các hệ thống quản lý. APO - tổ chức năng suất châu Á với vai trò là cơ quan thúc đẩy áp dụng các tiến bộ trong khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất chất lượng cũng rất quan tâm và đã tổ chức nhiều khóa đào tạo, hội thảo về tích hợp các hệ thống quản lý. Tuy nhiên, với đối tượng là các doanh nghiệp, các tổ chức tư vấn thì nội dung các khóa đào tạo và trao đổi cũng chia sẻ các kinh nghiệm mà các doanh nghiệp hay đơn vị đã tổ chức, khó khăn và thuận lợi cũng như các kinh nghiệm cho mô hình doanh nghiệp đã triển khai và cũng chưa nêu lên được phương pháp luận về tích hợp hệ thống quản lý.
Đối với các tổ chức chứng nhận, chính vì các tổ chức/doanh nghiệp hiện tại phần lớn đang áp dụng các hệ thống quản lý một cách đơn lẻ nên việc chứng nhận cũng đang được triển khai một cách độc lập đối với từng hệ thống theo yêu cầu của khách hàng. Vì vậy, việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý tích hợp trong công tác đánh giá giúp cho các tổ chức chứng nhận tránh được sự lãng phí về mặt thời gian, giảm thiểu số lượng chuyên gia đến đánh giá tại doanh nghiệp, giảm sự chồng chéo không cần thiết đối với các nội dung trong các cuộc đánh giá.


Từ các thực tế trên đây, việc nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn tích hợp các hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn quốc tế cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu chứng nhận dựa trên phương pháp tiếp cận theo hệ thống sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp, các tổ chức tư vấn và chứng nhận.


 
Đề xuất mô hình tích hợp
Tích hợp hệ thống quản lý là một quá trình liên tục nhằm liên kết, gắn chặt các phần quản lý riêng biệt, cơ sở dữ liệu để hoàn chỉnh công cụ quản lý doanh nghiệp. Quá trình tích hợp sẽ trải qua các trạng thái: kết nối, đồng bộ, chuẩn hóa và hội tụ. Các số liệu, báo cáo, phân tích, dự đoán do hệ thống tổng hợp sẽ hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết định chính xác, nhanh chóng. Tích hợp hệ thống quản lý không đơn thuần là vấn đề kỹ thuật mà là sự kết hợp của công nghệ và kiến thức quản lý doanh nghiệp. Do đó, để thực hiện các dự án tích hợp hệ thống quản lý thành công đòi hỏi các tổ chức hiểu biết về công nghệ và nắm vững kiến thức quản trị doanh nghiệp.


                                  

                                                                         Hình 1 - Mô hình tích hợp HTQL

Giải pháp kết hợp các hệ thống với nhau là để thúc đẩy sự hiệu quả của quản lý, giảm bớt số lượng cuộc đánh giá nội bộ trong năm, cải tiến liên tục, cải thiện hình ảnh của tổ chức doanh nghiệp và sử dụng chúng như một công cụ quảng bá. Các lợi ích này chính là sự hợp lý hóa các nguồn lực, tiết kiệm chi phí từ việc loại bỏ sự lặp lại của tài liệu và hồ sơ, giảm bớt sự phức tạp, sự kết hợp lại và hòa hợp tốt hơn, tăng thêm sự tin tưởng trong khách hàng, sự bảo đảm đối với cộng đồng và khách hàng rằng các hệ thống này đang được quản lý.

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

+ Thông tin họ tên người liên hệ

+ Thông tin công ty : (Lĩnh vực sản xuất, ngành nghề kinh doanh)

+ Dịch vụ Yêu cầu

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Tư vấn - Đào tạo - Chứng nhận Mô hình tích hợp hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn tại các doanh nghiệp
Tư vấn - Đào tạo - Chứng nhận Mô hình tích hợp hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn tại các doanh nghiệp Chuyên nghiệp - Giá tốt - Nhanh chóng - Chuyên gia tư vấn hàng đầu.
icon zalo
0937.619.299