Giới thiệu hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Giới thiệu hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Tác giả: ISOCUS | 26-12-2018, 10:48 am
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 14001:2015 là gì.Sau đây là giới thiệu chung về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 14001.

Giới thiệu nền tảng ISO 14001 (Hệ thống quản lý môi trường)

Năm 1992, tại Hội nghị thượng đỉnh , quản lý môi trường nổi lên như một mô hình quản lý kinh doanh mới như một phương pháp thực tiễn để đạt được sự phát triển bền vững và lành mạnh về môi trường. Điều này đòi hỏi tổ chức phải áp dụng chiến lược kinh doanh bao gồm lợi nhuận kinh tế cũng như sự bền vững môi trường. 

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 là một cách tiếp cận có hệ thống để quản lý các vấn đề môi trường trước thông qua sự tham gia của tất cả nhân viên, tránh các phương pháp quản lý hiện có được vận hành bởi một số nhà quản lý môi trường. Thông qua chứng nhận ISO 14001, các tổ chức có thể được hưởng lợi từ cả lợi ích kinh tế và cải thiện hiệu quả môi trường.

 

Chứng nhận ISO 14001 (hệ thống quản lý môi trường) là gì?

ISO 14001 là một tiêu chuẩn quốc tế cho các hệ thống quản lý môi trường có thể được áp dụng cho tất cả các ngành công nghiệp và hoạt động. Bằng cách xác định một cách có hệ thống, đánh giá, quản lý và cải thiện các khía cạnh môi trường thông qua các hệ thống quản lý môi trường, các công ty có thể quản lý hiệu quả các rủi ro môi trường.

 

Hiệu lực của việc đạt được chứng nhận

  • Tiết kiệm chi phí trực tiếp thông qua giảm thiểu lãng phí và tiêu thụ năng lượng
  • Ngăn ngừa và giảm thiểu tai nạn môi trường
  • Tuân thủ luật môi trường
  • Giải quyết các vấn đề môi trường thông qua cải tiến liên tục hiệu suất môi trường
  • Vượt qua rào cản thương mại nước ngoài thông qua niềm tin quốc tế
  • Cải thiện hình ảnh với công ty xanh
 

Yêu cầu hệ thống và phạm vi áp dụng

1. Phạm vi áp dụng
 
2. Tiêu chuẩn trích dẫn
 
3. Điều khoản và định nghĩa
3.1 Thuật ngữ tổ chức và lãnh đạo 
3.2 Thuật ngữ lập kế hoạch 
3.3 Thuật ngữ liên quan đến hỗ trợ và vận hành 
3.4 Thuật ngữ liên quan đến đánh giá và cải thiện hiệu suất
4. Tình hình tổ chức
4.1 Tìm hiểu tình hình tổ chức và tổ chức 
4.2 Tìm hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan 
4.3 Xác định phạm vi của 
hệ thống quản lý môi trường 4.4 Hệ thống quản lý môi trường
5. Lãnh đạo
5.1 Lãnh đạo và cam kết 
5.2 Chính sách môi trường 
5.3 Vai trò tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn
6. Lập kế hoạch
6.1 Các biện pháp giải quyết rủi ro và cơ hội 
6.2 Mục tiêu và mục tiêu
7. Hỗ trợ
7.1 Tài nguyên 
7.2 Năng lực 
7.3 Công nhận 
7.4 Truyền thông 
7.5 Thông tin tài liệu
8. Hoạt động
8.1 Lập kế hoạch và quản lý vận hành 
8.2 Chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp
9. Đánh giá hiệu suất
9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá 
9.2 Kiểm toán nội bộ 
9.3 Đánh giá quản lý /
10. Cải thiện
10.1 Chung 
10.2 Không phù hợp và Hành động khắc phục 
10.3 Cải tiến liên tục


Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299