Đạt giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn iso 14001 một cách khôn ngoan

Đạt giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn iso 14001 một cách khôn ngoan

Tác giả: ISOCUS | 04-12-2018, 2:44 pm
Chứng nhận ISO 14001 là gì? Có hai loại chứng nhận: chứng nhận hệ thống quản lý môi trường của công ty dựa trên các yêu cầu của ISO 14001 và chứng nhận của các cá nhân để có thể đánh giá theo các yêu cầu của ISO 14001.

Chứng nhận ISO 14001 là gì? Có hai loại chứng nhận: chứng nhận hệ thống quản lý môi trường của công ty dựa trên các yêu cầu của ISO 14001 và chứng nhận của các cá nhân để có thể đánh giá theo các yêu cầu của ISO 14001. Phần này đã thảo luận các bước để một công ty thực hiện một hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và đã được chứng nhận.

Chứng nhận ISO 14001 cho công ty của bạn liên quan đến việc triển khai EMS dựa trên các yêu cầu của ISO 14001 và sau đó cần một cơ quan chứng nhận được công nhận để kiểm tra và phê duyệt EMS của bạn đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001.

Bắt đầu với sự hỗ trợ quản lý và xác định các yêu cầu pháp lý cho EMS(hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn iso 14001), bạn sẽ cần phải bắt đầu với việc xác định chính sách môi trường, môi trường và mục tiêu và mục tiêu môi trường, cùng nhau xác định phạm vi tổng thể và thực hiện hệ thống quản lý môi trường. Cùng với những điều này, bạn sẽ cần tạo các quy trình và thủ tục bắt buộc và bổ sung cần thiết cho hoạt động của tổ chức bạn. Có một số quy trình bắt buộc cần được đưa vào và các quy trình khác cần được thêm khi công ty thấy cần thiết. 

Việc tạo tài liệu và hồ sơ này có thể được công ty của bạn thực hiện nội bộ hoặc bạn có thể nhận trợ giúp thông qua việc  tư vấn hoặc mua tài liệu chuẩn. Để tải và xem các tài liệu xem các mẫu tài liệu, hãy truy cập  trang tải xuống ISO 14001 miễn phí này.

Khi tất cả các quy trình và quy trình được thực hiện, bạn sẽ cần vận hành EMS trong một khoảng thời gian. Bằng cách này, bạn sẽ có thể thu thập các hồ sơ cần thiết để đi đến các bước tiếp theo: kiểm toán và xem xét hệ thống của bạn và được chứng nhận.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299