Dịch vụ công bố sản phẩm trọn gói nhanh chóng giá tốt nhất
Chat Zalo
Chat ngay

Công bố sản phẩm là gì? Điều kiện để sản phẩm lưu thông trên thị trường

Tác giả: ISOCUS | 14-06-2021, 4:49 pm
Để tránh rủi ro vi phạm pháp luật các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa tại Việt Nam hoặc nhập khẩu hàng hóa nước ngoài về Việt Nam phải thực hiện công bố sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Công bố sản phẩm là gì?

Công bố sản phẩm là một trong những điều kiện chính giúp sản phẩm hàng hoá được phép lưu thông trên thị trường. Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sản phẩm bắt buộc phải thực hiện công bố chất lượng sản phẩm trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.  

 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, sản phẩm, hàng hoá được lưu thông khắp nơi, người tiêu dùng có nhiều cơ hội lựa chọn, ngoài những sản phẩm hàng hoá sản xuất trong nước, sản phẩm hàng hoá nhập khẩu cũng được ưa chuộng.  Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo an toàn cho người, động vật, thực vật, tài sản và môi trường chính phủ đã ban hành nhiều luật định để quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa. 

 

Theo luật Chất lượng Sản phẩm hàng hóa: Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được quản lý trên cơ sở tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Căn cứ vào khả năng gây mất an toàn, sản phẩm, hàng hóa được nhà nước quản lý chia thành 2 nhóm: 

 

Sản phẩm, hàng hóa nhóm 1: Là sản phẩm, hàng hóa không có khả năng gây mất an toàn trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, không gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường.

Sản phẩm, hàng hóa nhóm 1 được quản lý chất lượng trên cơ sở tiêu chuẩn do người sản xuất công bố áp dụng; 

Sản phẩm hàng hóa nhóm 1 sẽ thực hiện công bố hợp chuẩn. Công bố hợp chuẩn là hoạt động tự nguyện.

 

Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2: Là sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường.

 

Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được quản lý chất lượng trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành và tiêu chuẩn do người sản xuất công bố áp dụng.

Sản phẩm hàng hóa nhóm 2 sẽ thực hiện hoạt động công bố hợp quy. Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc.

Lợi ích khi doanh nghiệp thực hiện công bố sản phẩm? 

Hoạt động công bố chất lượng sản phẩm mang lại nhiều lợi ích cho cơ quan quản lý nhà nước, cho người tiêu dùng và cho chính doanh nghiệp, cụ thể:

Lợi ích đối với doanh nghiệp:

- Khi sản phẩm được công bố có nghĩa là sản phẩm đó có các chỉ tiêu về chất lượng, an toàn phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn. Điều đó giúp khách hàng có niềm tin với doanh nghiệp, nâng cao uy tín của doanh nghiệp. Từ đó thị trường được mở rộng và thuyết phục khách hàng trung thành với sản phẩm.

- Khẳng định trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh đối với sản phẩm, hàng hóa. 

- Tuân thủ và chấp hành quy định pháp luật

- Giúp sản phẩm có lợi thế cạnh tranh với những sản phẩm cùng loại nhưng chưa được công bố.  Tạo điều kiện cạnh tranh công khai, minh bạch giữa các nhà sản xuất, kinh doanh về chất lượng sản phẩm trước người tiêu dùng.

- Giúp duy trì ổn định chất lượng; cải tiến năng suất; giảm sự lãng phí và giảm tỷ lệ sản phẩm phế phẩm thông qua quá trình duy trì sản xuất, nhập khẩu đảm bảo chất lượng đã công bố.

Lợi ích đối với người tiêu dùng:

- Công bố sản phẩm giúp người tiêu dùng có căn cứ để lựa chọn sản phẩm phù hợp nhu cầu và yên tâm sử dụng hơn vì sản phẩm, hàng hóa được sản xuất hoặc kinh doanh trong điều kiện đảm bảo chất lượng.

- Giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận nhận biết sản phẩm đạt chất lượng nhanh chóng. 

- Nhận được thông tin công khai về chất lượng sản phẩm và những nội dung về hướng dẫn sử dụng, bảo quản, các thông tin cảnh báo khi sử dụng.

Lợi ích đối với cơ quan quản lý nhà nước:

- Công bố chất lượng sản phẩm là một trong những giải pháp quản lý hữu hiệu hạn chế sản phẩm hàng hóa kém chất lượng thâm nhập vào thị trường.

- Tạo điều kiện khích lệ các doanh nghiệp trong nước phát triển sản xuất sản phẩm chất lượng. 

- Giúp cơ quan nhà nước có cơ sở để quản lý, kiểm tra và giám sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường.

- Giúp cơ quan quản lý nhà nước xây dựng cơ chế và chính sách điều tiết thị trường, 

- Giúp cơ quản quản lý nhà nước có giải pháp xử lý, hạn chế những sản phẩm, hàng hóa không phù hợp.

                                      

Công bố sản phẩm đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước

Điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm trong sản xuất trước khi đưa ra thị trường:

 

Căn cứ Điều 28 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 thì điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm trong sản xuất trước khi đưa ra thị trường:

Người sản xuất phải thực hiện các yêu cầu về quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất như sau: 

a) Áp dụng hệ thống quản lý nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm do mình sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

b) Công bố tiêu chuẩn áp dụng quy định tại Điều 23 của Luật này và ghi nhãn theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hoá. 

c) Lựa chọn chứng nhận hợp chuẩn, công bố hợp chuẩn đối với sản phẩm thuộc nhóm 1. 

d) Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến quá trình sản xuất, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với sản phẩm thuộc nhóm 2. 

Việc bảo đảm chất lượng sản phẩm sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ trước khi đưa ra thị trường được thực hiện theo quy định của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực. 

Ngoài ra, điều 4 văn bản hợp nhất hướng dẫn thi hành luật thì 

a) bảo đảm sản phẩm an toàn cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường; 

b) Tự xác định và thể hiện thông tin để cảnh báo về khả năng gây mất an toàn của sản phẩm. 

c) Trường hợp sử dụng mã số, mã vạch trên sản phẩm, hàng hóa hoặc bao bì sản phẩm, hàng hóa, phải tuân thủ theo quy định tại Điều 19b Nghị định này. 

Đối với sản phẩm nhóm 2, người sản xuất phải công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Việc công bố hợp quy được quy định chi tiết tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng theo một trong các biện pháp sau:

a) Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân; 

b) Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật; 

c) Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định theo quy định của pháp luật. Trường hợp sản phẩm sản xuất đang được áp dụng biện pháp quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này, nếu phát hiện chất lượng không bảo đảm, gây mất an toàn cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường hoặc khi có khiếu nại, tố cáo về hoạt động sản xuất thì khi đó sản phẩm sản xuất sẽ chuyển sang áp dụng biện pháp ở mức độ chặt hơn. 

Đối với sản phẩm nhóm 2 có yêu cầu đặc thù về quá trình sản xuất thì Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của quá trình sản xuất (xem danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2). Người sản xuất có trách nhiệm áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến quá trình sản xuất và được chứng nhận hợp quy bởi tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ công bố sản phẩm đối với sản phẩm nội địa sản xuất trong nước gồm: 

 • Bản công bố sản phẩm theo mẫu
 • Bản hướng dẫn sử dụng sản phẩm, các tài liệu, bằng chứng khoa học chứng minh công dụng mà sản phẩm này mang lại khi sử dụng, các lưu ý khi sử dụng sản phẩm;
 • Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, giấy phép đủ điều kiện sản xuất kinh doanh
 • Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm;

Công bố sản phẩm đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu 

Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hoá nhập khẩu:

Theo luật Chất lượng Sản phẩm Hàng hóa: tại Điều 34. Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hoá nhập khẩu:

 1. Hàng hóa nhập khẩu phải được công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định tại Điều 23 của Luật này và ghi nhãn theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hoá. 
 2. Hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 phải được công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng liên quan đến quá trình sản xuất, sản phẩm cuối cùng bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc được thừa nhận theo quy định tại Điều 26. 
 3. Hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 không đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều này khi nhập khẩu phải được tổ chức giám định được chỉ định hoặc được thừa nhận theo quy định tại Điều 26 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa giám định tại cửa khẩu xuất hoặc cửa khẩu nhập. 
 4. Hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 phải được kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu theo nội dung quy định tại khoản 2 Điều 27, trình tự, thủ tục quy định tại Điều 35 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

Ngoài ra theo văn bản hợp nhất hướng dẫn thi hành luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì Bảo đảm hàng hóa an toàn cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường; 

b) Tự xác định và thể hiện thông tin để cảnh báo về nguy cơ gây mất an toàn của hàng hóa. 

Trường hợp sử dụng mã số, mã vạch trên sản phẩm, hàng hóa hoặc bao bì sản phẩm, hàng hóa, phải tuân thủ theo quy định tại Điều 19b Nghị định này. 

Đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa được thực hiện thông qua việc xem xét hoạt động công bố hợp quy của người nhập khẩu. Việc công bố hợp quy được quy định chi tiết tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng theo một trong các biện pháp sau: 

a) Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân;

b) Kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật; 

c) Kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định được chỉ định theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ công bố sản phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu gồm: 

 • Bản công bố sản phẩm nhập khẩu
 • Một trong các loại giấy sau: Giấy chứng nhận lưu hành tự do ( CFS); Giấy chứng nhận xuất khẩu; Giấy chứng nhận y tế 
 • Bản hướng dẫn sử dụng sản phẩm, các tài liệu, bằng chứng khoa học chứng minh công dụng mà sản phẩm này mang lại khi sử dụng, các lưu ý khi sử dụng sản phẩm
 • Bản sao hoặc bản chính phiếu kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm
 • Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện kinh doanh.

Chú ý: Những tài liệu trong hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm phải được viết bằng Tiếng Việt; Nếu có tài liệu bằng nước ngoài thì cần phải dịch sang tiếng Việt và công chứng. Các tài liệu khi nộp phải có hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký bản quyền công bố sản phẩm.

Trình tự, thủ tục, quy trình công bố sản phẩm 

Để thực hiện công bố sản phẩm doanh nghiệp phải trải qua 4 bước sau:

Bước 1: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng

Doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. Doanh nghiệp có thể tự xây dựng hệ thống hoặc thuê tổ chức tư vấn đào tạo xây dựng.

Bước 2: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

Sau khi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, doanh nghiệp tiến hành áp dụng trong ít nhất 2 tháng trước khi đăng ký chứng nhận để đạt được chứng nhận về Hệ thống quản lý chất lượng.

Bước 3: Đăng ký chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng 

Doanh nghiệp tiến hành chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng tại tổ chức chứng nhận có năng lực tiến hành đánh giá chứng nhận ISO 9001.

Bước 4: Công bố sản phẩm

 

Sau khi được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý các doanh nghiệp thực hiện công bố sản phẩm theo tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Tại sao nên chọn dịch vụ công bố sản phẩm tại ISOCUS?

Doanh nghiệp bạn không biết sản phẩm của mình thực hiện công bố ở đâu? thử nghiệm sản phẩm ở đâu? Hồ sơ cần những gì? tự công bố nhưng không biết cách xử lý ra sao?

Dịch vụ công bố sản phẩm trọn gói - nhanh chóng - giá tốt của ISOCUS sẽ giúp doanh nghiệp bạn tiết kiệm thời gian và tiết kiệm chi phí. Quy trình thực hiện tư vấn công bố sản phẩm tại ISOCUS diễn ra như sau: 

Tư vấn thủ tục công bố sản phẩm nhanh chóng

Thông thường có 2 hình thức công bố sản phẩm là tự công bố sản phẩmđăng ký bản công bố sản phẩm.Theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP:

Sản phẩm được phép tự công bố sản phẩm gồm:

 • Sản phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn
 • Phụ gia thực phẩm
 • Vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
 • Dụng cụ chứa đựng thực phẩm, tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
 • Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

Sản phẩm bắt buộc đăng ký bản công bố sản phẩm gồm:

 • Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
 • Thực phẩm dinh dưỡng y học
 • Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt
 • Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi
 • Phụ gia thực phẩm chứa công dụng mới hoặc không thuộc trong danh mục được phép sử dụng của Bộ Y Tế.

ISOCUS hỗ trợ soạn thảo mọi thủ tục tài liệu và nộp hồ sơ công bố sản phẩm

Với mỗi loại sản phẩm, hàng hóa thì hồ sơ, thủ tục đăng ký công bố sản phẩm sẽ khác nhau. ISOCUS sẽ hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng mọi thủ tục tài liệu hồ sơ và thay mặt doanh nghiệp liên hệ, nộp hồ sơ đến đúng cơ quan quản lý nhà nước.

Theo dõi tiến độ và bàn giao giấy công bố sản phẩm cho khách hàng

ISOCUS sẽ theo dõi tiến độ và khắc phục nếu thiếu sót hồ sơ, hỗ trợ khách hàng mọi thủ tục, thông báo cho doanh nghiệp khi hồ sơ công bố sản phẩm đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Nhà nước. Giấy chứng nhận công bố chất lượng sản phẩm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ISOCUS cung cấp dịch vụ công bố sản phẩm trọn gói đáp ứng mọi yêu cầu khách hàng. Dịch vụ nhanh chóng giá tốt, tiết kiệm thời gian và chi phí. Liên hệ ngay hotline: 0937619299 để được hỗ trợ nhanh nhất.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299