Công bố hợp quy và những điều cần biết về thủ tục công bố hợp quy
Chat Zalo
Chat ngay

Công bố hợp quy và những điều cần biết về thủ tục công bố hợp quy

Tác giả: ISOCUS | 16-07-2020, 4:06 pm
Công bố hợp quy là một thủ tục bắt buộc, là điều kiện tiên quyết để một số sản phẩm/ hàng hóa đặc thù được lưu thông trên thị trường một cách hợp pháp. Sau đây, ISOCUS xin chia sẻ một số điều cần biết về công bố hợp quy nhằm giúp doanh nghiệp dễ dàng hơn khi thực hiện thủ tục này.

Công bố hợp quy là một thủ tục bắt buộc, là điều kiện tiên quyết để một số sản phẩm/ hàng hóa đặc thù được lưu thông trên thị trường một cách hợp pháp. Sau đây, ISOCUS xin chia sẻ một số thông tin để giúp doanh nghiệp dễ dàng hơn khi thực hiện thủ tục này. 

Công bố hợp quy là gì?

Công bố hợp quy là việc một cá nhân hoặc một tổ chức tự công bố sản phẩm của mình phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

công bố hợp quy là gì
Công bố hợp quy là gì?

Các quy chuẩn này là các quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hóa cần phải tuân thủ theo. Nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động - thực vật, môi trường. Và bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác.

Công bố hợp quy là một hoạt động mang tính chất bắt buộc. Nó là điều kiện không thể thiếu khi doanh nghiệp muốn đưa bất cứ một sản phẩm hàng hóa nào đó ra thị trường tiêu thụ.

Danh mục sản phẩm phải công bố hợp quy

Theo quy định tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP, các sản phẩm, hàng hóa thuộc nhóm 2 đều phải thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố sản phẩm hợp quy. Bởi nhóm 2 bao gồm các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn trong quá trình sản xuất, lưu trữ, vận chuyển, sử dụng dù được sử dụng ở mức phù hợp và đúng mục đích. 

Danh mục các sản phẩm phải hợp quy bao gồm:

STT

Tên danh mục

Văn bản

ban hành

Ghi chú

1

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư

14/2018/TT-BNNPTNT

 

2

Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận trước thông quan (đối với nhập khẩu), trước khi đưa ra thị trường (đối với sản xuất, lắp ráp) thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải

Thông tư

41/2018/TT-BGTVT

- Sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu trước khi thông quan phải được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng;

- Sản phẩm, hàng hóa sản xuất, lắp ráp trong nước trước khi lưu thông trên thị trường phải được chứng nhận, công bố phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

3

Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn hợp quy thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải

Thông tư

41/2018/TT-BGTVT

- Sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu sau khi thông quan và trước khi lưu thông trên thị trường phải chứng nhận hoặc công bố phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng,

- Sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước trước khi lưu thông trên thị trường phải được chứng nhận hoặc công bố phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

4

Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư

05/2019/TT-BTTTT

Sản phẩm, hàng hóa có tích hợp chức năng của sản phẩm, hàng hóa khác thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 khác phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa được tích hợp.

5

Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư

05/2019/TT-BTTTT

6

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương

Thông tư 41/2015/TT-BCT

Thông tư 29/2016/TT-BCT

Thông tư 33/2017/TT-BCT

Danh mục này không điều chỉnh đối với các sản phẩm, hàng hóa sau đây:

- Hàng miễn trừ ngoại giao, hàng trong túi lãnh sự, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng trong các định mức miễn thuế nhập khẩu theo Quyết định 31/2015/QĐ-TTg;

- Sản phẩm, hàng hóa tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh;

- Sản phẩm, hàng hóa chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.

7

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an

Thông tư

08/2019/TT-BCA

 

8

Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư

01/2009/TT-BKHCN

 

9

Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thông tư

22/2018/TT-BLĐTBXH

 

Thủ tục công bố hợp quy sản phẩm

Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Cách nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh.

- Thành phần hồ sơ

Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà hồ sơ để đăng ký công bố các sản phẩm hợp quy của tổ chức/  nhân cần chuẩn bị sẽ khác nhau. Cụ thể: 

thủ tục công bố hợp quy
Thủ tục công bố hợp quy

Trường hợp 1: Dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận đã đăng ký (bên thứ ba).

a) Bản công bố hợp quy

b) Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký doanh nghiệp/Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư /Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ tương đương khác;

c) Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.

Trường hợp 2: Dựa trên kết quả tự đánh giá (bên thứ nhất).

a) Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN);

b) Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký doanh nghiệp/Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư /Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ tương đương khác);

c) Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP...), hồ sơ công bố hợp quy phải có quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp dụng và kế hoạch giám sát hệ thống quản lý;

d) Trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP...), hồ sơ công bố hợp quy phải có bản sao y bản chính. Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực;

đ) Bản sao Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính từ thời điểm thử nghiệm đến thời điểm nộp hồ sơ;

e) Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan và mẫu dấu hợp quy;

Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có chứng thực.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: 

  • Với hồ sơ không đầy đủ:  trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Chi cục thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung, sửa đổi để hoàn thiện hồ sơ. Sau 15 ngày nhận được thông báo, hồ sơ công bố hợp quy không được bổ sung đầy đủ thì sẽ bị hủy bỏ việc xử lý. 
  • Với hồ sơ đầy đủ: trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hợp lệ sẽ có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký hợp quy cho tổ chức, cá nhân. Nếu không hợp lệ, Chi cục sẽ thông báo bằng văn bản về lý do không tiếp nhận hồ sơ.

Quy trình công bố hợp quy 

Pháp luật quy định về quy trình công bố hợp quy sản phẩm được thực hiện qua hai bước cụ thể như sau:

Bước 1: Đánh giá sự phù hợp của đối tượng cần công bố với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng với sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thực hiện thủ tục công bố

Hoạt động đánh giá hợp quy được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định( bên thứ ba) hoặc tổ chức, cá nhân công bố hợp quy ( bên thứ nhất) tự thực hiện. Tùy thuộc vào loại sản phẩm/ hàng hóa sẽ có phương thức đánh giá chứng nhận hợp quy được quy định cụ thể trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

Trường hợp cá nhân/ tổ chức sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp của nước ngoài. Thì tổ chức đánh giá sự phù hợp của nước ngoài đó phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định;

Bước 2: Đăng ký và nộp hồ sơ tại các cơ quan chuyên nghành do Bộ quảnh lý nghành, lĩnh vực và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định.

dịch vụ tư vấn chứng nhận và công bố hợp quy
Dịch vụ tư vấn chứng nhận và công bố hợp quy

Trên đây là những thông tin hữu ích giúp các cá nhân/ tổ chức hiểu rõ hơn về các thủ tục công bố hợp quy. Nếu còn các thắc mắc cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ qua hotline 0937619299 (miễn phí) để được các chuyên gia của ISOCUS tư vấn kỹ lưỡng. 

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299