Cách viết chính sách môi trường ISO 14001

Cách viết chính sách môi trường ISO 14001

Tác giả: ISOCUS | 12-12-2018, 4:55 pm

ISO 14001 yêu cầu ban lãnh đạo cao nhất của tổ chức xác định chính sách môi trường cho tổ chức. Chính sách này là gì? Làm thế nào để bạn giải thích nó cho quản lý hàng đầu? Làm thế nào để bạn chắc chắn rằng nó là đủ? Bạn cần bao gồm những gì? Mặc dù câu trả lời cho những câu hỏi này khác nhau giữa các công ty, đây là một số hướng dẫn để giúp bạn xác định chúng tại tổ chức của mình.

Chính sách môi trường là gì?

Chính sách môi trường ISO 14001 phác thảo các ý định và định hướng chung về cách thức công ty sẽ liên quan đến tác động của nó đối với môi trường. Tuyên bố này cần phải đến từ ban lãnh đạo cao nhất, vì đây là một chỉ thị chính cho cách mọi cá nhân trong công ty sẽ thực hiện công việc của họ liên quan đến tác động môi trường. Đây là nơi bạn hiển thị những cam kết mà công ty bạn sẽ thực hiện để kiểm soát và cải thiện tác động môi trường mà bạn thực hiện.

Những gì cần được bao gồm trong chính sách?

Chính sách môi trường có một số yếu tố cụ thể cần thiết để đáp ứng các yêu cầu ISO 14001. Dưới đây là một số giải thích về những gì chúng là, và một số ý tưởng về cách giải quyết chúng.

Phù hợp với tổ chức - Đây thực sự không phải là một yếu tố cần được viết trong chính sách; đúng hơn, đó là điều cần được ghi nhớ trong suốt quá trình viết chính sách. Chính sách môi trường cần phải phù hợp với tác động môi trường của các hoạt động của bạn. Nếu bạn là một công ty phụ thuộc nhiều vào việc sử dụng và xử lý hóa chất, thì việc có chính sách môi trường tập trung vào chất thải do nhà ăn của bạn tạo ra sẽ không chính xác.

Cải tiến liên tục - Một trong những lý do chính để thực hiện bất kỳ hệ thống quản lý nào là xác định các quy trình để cải thiện chúng. Chính sách môi trường dự kiến ​​sẽ bao gồm một cam kết đối với khái niệm cải tiến liên tục này trong cách các quy trình của bạn ảnh hưởng đến môi trường. Bạn không cần nói rõ bạn sẽ làm điều này như thế nào, chỉ là bạn cam kết thực hiện nó.

Ngăn ngừa ô nhiễm - Một cam kết khác cần được đưa vào như một phần cơ bản của chính sách là dành cho công ty của bạn để ngăn ngừa ô nhiễm. Một lần nữa, bạn không cần phải ghi lại cách thức trong chính sách, nhưng đây sẽ là điều mà bạn có thể dễ dàng hướng dẫn ai đó trong quá trình kiểm toán.

Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác - Cam kết cuối cùng cần có trong chính sách là tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác liên quan đến các khía cạnh môi trường của bạn. Các khía cạnh môi trường là cách xác định mà bạn tương tác với môi trường  và bạn cần đồng ý rằng bạn sẽ đáp ứng bất kỳ luật hoặc quy định nào khác liên quan đến những điều này. Một số ví dụ có thể là hành vi không khí sạch, khí thải nước thải hoặc luật ô nhiễm tiếng ồn.

Khung cho các mục tiêu và mục tiêu - Đây là nơi bạn có được thông tin chi tiết có thể áp dụng cho công ty của bạn. Bạn sẽ cần thiết lập các kế hoạch để đạt được một số mục tiêu và mục tiêu liên quan đến việc cải thiện tác động của bạn đối với môi trường và những điều này cần phải phù hợp với chính sách môi trường của bạn. Nếu bạn đang thiết lập một chính sách để giám sát và giảm tác động môi trường liên quan đến việc loại bỏ các hóa chất độc hại được sử dụng trong việc tạo ra sản phẩm của bạn, thì mục tiêu và mục tiêu của bạn cuối cùng sẽ cần liên quan đến điều này. Đừng đưa điều gì đó vào chính sách của bạn mà không thể thực hiện được với các kế hoạch cải tiến của bạn.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299