Các bước áp dụng áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001

Các bước áp dụng áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001

Tác giả: ISOCUS | 11-04-2019, 1:49 pm

 

Các bước áp dụng áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001

Bước 1: Chuẩn bị và lập kế hoạch

 • Bổ nhiệm đại diện lãnh đạo và thành lập nhóm thực hiện dự án cho doanh nghiệp, tổ chức.
 • Trang bị những kiến thức cơ bản về môi trường; cũng như những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn ISO 14001 cho ban lãnh đạo
 • Tiến hành đánh giá ban đầu về môi trường
 • Lập kế hoạch thực hiện
 • Xây dựng chính sách về môi trường. Cam kết của ban lãnh đạo và tuyên bố cam kết này với các cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp, tổ chức
 • Xem xét, phân tích các khía cạnh môi trường. Cũng như tìm hiểu về các ảnh hưởng của môi trường. So sánh với những yêu cầu, những quy định hiện hành của pháp luật
 • Đặt ra các mục tiêu và chương trình cụ thể về vấn đề quản lý môi trường.

Bước 2: Xây dựng và lập văn bản hệ thống quản lý môi trường

 • Trang bị đầy đủ những kiến thức chi tiết về yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001 cho ban lãnh đạo cũng như nhóm thực hiện dự án
 • Xây dựng chương trình khung về vấn đề quản lý môi trường
 • Lập kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm và công việc cụ thể cho cán bộ chuyên trách để xây dựng hệ thống
 • Tổ chức lớp đào tạo về kỹ năng soạn văn bản và hệ thống tài liệu
 • Xây dựng sổ tay về việc quản lý môi trường

Bước 3: Thực hiện và theo dõi hệ thống quản lý môi trường

 • Đảm bảo các thành viên trong tổ chức có nhận thức đầy đủ. Để thực hiện hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO một cách có hiệu quả
 • Sử dụng những kỹ thuật năng suất xanh để nâng cao hiệu quả hoạt động môi trường
 • Kiểm tra, theo dõi thường xuyên việc thực hiện hệ thống quản lý môi trường của doanh nghiệp, tổ chức. Thực hiện những hành động cần thiết. Đảm bảo có thể phù hợp với yêu cầu, quy trình và sổ tay quản lý môi trường tiêu chuẩn.

Bước 4: Đánh giá và xem xét

 • Trang bị đầy đủ cho lãnh đạo và những cán bộ chủ chốt của tổ chức các kiến thức về đánh giá nội bộ quản lý môi trường.
 • Thiết lập một hệ thống đánh giá nội bộ theo yêu cầu của ban lãnh đạo.
 • Thực hiện đánh giá hệ thống quản lý môi trường nội bộ trong doanh nghiệp, tổ chức theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001.
 • Báo cáo kết quả đánh giá để ban lãnh đạo xem xét và thực hiện những biện pháp khắc phục.

Bước 5: Nhận chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001

 • Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện đánh giá trước chứng nhận nhằm mục đích đảm bảo chất lượng của hệ thống quản lý môi trường
 • Lựa chọn cơ quan cấp chứng nhận và đăng ký cấp chứng nhận ISO 14001
 • Cơ quan chứng nhận thực hiện đánh giá hồ sơ và thực trạng của doanh nghiệp, tổ chức
 • Xem xét kết quả đánh giá và thi hành những biện pháp khắc phục đối với các điểm đánh giá không phù hợp
 • Nhận chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001.

Bước 6: Duy trì chứng chỉ ISO 14001

 • Thực hiện các buổi đánh giá nội bộ
 • Thực hiện những hành động khắc phục
 • Thực hiện đánh giá giám sát kết quả áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001
 • Tổ chức những kỳ họp xem xét của ban lãnh đạo
 • Cải tiến không ngừng hệ thống ISO 14001 của doanh nghiệp, tổ chức


Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299