Ứng dụng, ý nghĩa biểu đồ dòng quá trình trong năng suất chất lượng

Ứng dụng, ý nghĩa biểu đồ dòng quá trình trong năng suất chất lượng

Tác giả: ISOCUS | 15-04-2017, 11:52 am

Biểu đồ Dòng quá trình là gì?
Biểu đồ dòng quá trình (Process Flow Diagram – PFD) là dạng đặc biệt của Biểu đồ dòng chảy (Biểu đồ tiến trình), thể hiện toàn bộ quá trình đang diễn ra trong tổ chức, từ đầu vào bên ngoài đến đầu ra bên ngoài.PFD hoàn chỉnh sẽ cho cái nhìn toàn diện về đầu vào của mỗi quá trình. Ví dụ, đầu ra của quá trình tẩy trắng có thể là dòng nước chứa hóa chất tẩy. Tiếp tục, đó lại là đầu vào của giai đoạn đầu của quá trình xử lý nước. PFD nên mô tả các quá trình và mối quan hệ giữa chúng dưới dạng tiến trình.

Để PFD thực sự có ý nghĩa, nó nên bao gồm toàn bộ tiến trình liên quan tới sản phẩm, khí thải, nước thải hoặc chất thải rắn.

TIP Khi thiết lập PFD, tốt nhất nên xây dựng quá trình dựa trên các yếu tố về số sản phẩm, thời gian làm việc, lượng nguyên liệu thô, hoặc các dữ liệu xem xét thích hợp khác. Điều này đặc biệt hữu ích khi cần diễn giải tầm quan trọng của quá trình.

2. Tại sao PFD có ý nghĩa?
PFD có ý nghĩa bởi nó hỗ trợ việc tổ chức toàn bộ dòng chảy thông tin liên quan tới các quá trình trong tổ chức. Nó cho cho phép hiểu rõ nguyên vật liệu và năng lượng được chuyển hóa như thế nào và dòng chất thải (dưới bất kỳ dạng nào) xuất hiện ở đâu. Đây là bước đầu tiên để thực sự kiểm soát các quá trình của tổ chức.

3. PFD hỗ trợ như thế nào?
Nó có thể giúp bạn xác định khu vực mà bạn có thể cải tiến hiệu quả hoạt động và giảm lãng phí. Đó cũng là một trong những phương pháp tốt nhất nhằm bước đầu xác định Khía cạnh môi trường. Có thể sử dụng kết hợp với Bản đồ sinh thái.

4. PFD được áp dụng khi nào?
PFD nên bao gồm tất cả các phần của quá trình, đem lại cho bạn cái nhìn tổng thể. Nó có thể giúp bạn xem xét toàn bộ hoạt động dưới quan điểm hệ thống hoặc cho phép bạn định rõ các điểm cụ thể trong quá trình mà tại đó bạn có thể làm việc tốt hơn với ít nguồn lực hơn nếu thực hiện sự thay đổi. Đó là sự duy trì linh hoạt để áp dụng hoặc thay đổi vì hoạt động cải tiến được thể hiện trong toàn tổ chức. Có thể sử dụng PFD như thông tin cơ bản để chứng minh sự cải tiến khi đánh giá và xem xét quá trình.

5. Khi nào PFD có ý nghĩa?
PFD sẽ có ích nhất khi cần triển khai các hoạt động cải tiến hiệu quả. Nó cũng là công cụ dễ sử dụng nếu tổ chức phải thực hiện xem xét môi trường ban đầu.

6. PFD đem lại lợi ích cho ai?
Trưởng nhóm thực hiện dự án và nhóm của họ ta sẽ hưởng lợi trực tiếp từ PFD để làm cơ sở cho những nỗ lực ban đầu.
Các học viên khi tham gia các chương trình đào tạo cũng có lợi trực tiếp từ thông tin minh họa bằng mô hình được thể hiện trên PFD. Công cụ này có thể tạo thuận lợi trong việc giải thích tại sao thực hiện theo quy trình hiện tại.

Lưu ý
Biểu đồ dòng quá trình hỗ trợ bạn hiểu rõ tất cả chi tiết liên quan tới việc tạo sản phẩm và cung cấp dịch vụ. Để kiểm tra tính hợp lý và giá trị của PFD đối với bạn, hãy đưa nó cho những người khác trong nhóm, hoặc bên ngoài nhằm thấy được nêu họ hiểu đúng theo thực tế của quá trình.

 



Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
0978.679.199