Lâm Đồng: Kết quả dự án nâng cao NSCL năm 2017 và triển khai dự án năm 2018
Chat Zalo
Chat ngay

Lâm Đồng: Kết quả dự án nâng cao NSCL năm 2017 và triển khai dự án năm 2018

Tác giả: ISOCUS | 23-07-2019, 8:35 am
Nhằm góp phần tạo bước chuyển biến về năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chủ lực nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020”.

 

 

 

Nhằm góp phần tạo bước chuyển biến về năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chủ lực nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020”.

 

 

 

 

Năm 2017, thực hiện Quyết định số trên, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều hoạt động và tạo nên những hiệu quả nhất định, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp tại địa phương. 

Cụ thể, Chi cục đã chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện thông báo dự án nâng cao năng suất chất lượng đến 227 doanh nghiệp trong tỉnh. Tiếp nhận và thực hiện khảo sát 28 doanh nghiệp đăng ký tham gia dự án năng suất chất lượng. Ban điều hành dự án năng suất chất lượng đã xem xét và thông qua 22/25 đề cương hệ thống quản lý (ISO 22000, FSSC 22000, HACCP, ISO 9001, GlobalGAP, GACP, 4C, Halal, tiêu chuẩn hữu cơ EU&USDA/NOP, thương mại công bằng), công cụ (5S).

Đồng thời, hỗ trợ 08 doanh nghiệp áp dụng 08 hệ thống quản lý và 01 công cụ cải tiến; chứng nhận hợp chuẩn cho 02 sản phẩm, chứng nhận hợp quy cho 01 sản phẩm, xây dựng 03 tiêu chuẩn cơ sở với tổng số tiền 542.000.000 đồng. Việc hỗ trợ một phần kinh phí này đã khuyến khích doanh nghiệp có thêm động lực để áp dụng các hệ thống, công cụ nhằm cải tiến năng suất chất lượng.

 

 

 

 

Bên cạnh đó, tổ chức 11 lớp tập huấn về năng suất chất lượng cho 540 lượt người tham dự. Tổ chức 01 hội nghị “Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương và hướng dẫn truy xuất nguồn gốc sản phẩm”, 01 hội thảo “Xây dựng tiêu chuẩn hữu cơ cho sản phẩm trồng trọt” cho 145 lượt người/76 đơn vị tham dự. Qua các lớp tập huấn doanh nghiệp đã nắm các kiến thức về kỹ năng nâng cao hiệu quả công việc, các công cụ cải tiến năng suất chất lượng (như 5S, Lean 6 sigma), các hệ thống quản lý tiên tiến (như ISO 9001:2015, ISO 17025:2005…) để triển khai áp dụng vào thực tế công việc của mình.

Ngoài ra, phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình thực hiện 01 tọa đàm, 02 phóng sự về dự án nâng cao năng suất chất lượng. Thông qua hoạt động này, các doanh nghiệp có thêm thông tin về dự án, các Sở ngành cùng phối hợp để triển khai hỗ trợ doanh nghiệp có định hướng và hiệu quả hơn.

Trong năm 2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ tiếp tục hỗ trợ khoảng 15 doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, xây dựng 20 tiêu chuẩn cơ sở, chứng nhận hợp chuẩn 02 sản phẩm, chứng nhận hợp quy 10 sản phẩm. Đồng thời trong năm 2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng dự kiến tổ chức khoảng 10 lớp tập huấn với các nội dung về đánh giá nội bộ hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn theo tiêu chuẩn HACCP, quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000, xây dựng và áp dụng thẻ điểm cân bằng BSC,...

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299