TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6611-1 : 2001 IEC 2326-1 : 1996 TẤM MẠCH IN - PHẦN 1: QUY ĐỊNH KỸ THUẬT CHUNG

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6611-1 : 2001 IEC 2326-1 : 1996 TẤM MẠCH IN - PHẦN 1: QUY ĐỊNH KỸ THUẬT CHUNG

Tác giả: ISOCUS | 29-06-2019, 2:53 pm
Tiêu chuẩn này áp dụng cho tấm mạch in thuộc hệ thống đánh giá chất lượng đối với các linh kiện điện tử (IECQ). Tiêu chuẩn này áp dụng cho các tấm mạch in được chế tạo bằng công nghệ bất kỳ, khi chúng đã sẵn sàng để lắp đặt các linh kiện. Tiêu chuẩn này quy định hệ thống và thủ tục để phê duyệt nhà chế tạo và sản phẩm, và đưa ra các quy tắc để soạn thảo quy định kỹ thuật đối với tấm mạch in.

TCVN 6611-1 : 2001 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn IEC 2326-1 : 1996.

TCVN 6611-1 : 2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E3

Thiết bị điện tử dân dụng biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị. Bộ Khoa học và Công nghệ Môi trường ban hành.

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tấm mạch in thuộc hệ thống đánh giá chất lượng đối với các linh kiện điện tử (IECQ). Tiêu chuẩn này áp dụng cho các tấm mạch in được chế tạo bằng công nghệ bất kỳ, khi chúng đã sẵn sàng để lắp đặt các linh kiện. Tiêu chuẩn này quy định hệ thống và thủ tục để phê duyệt nhà chế tạo và sản phẩm, và đưa ra các quy tắc để soạn thảo quy định kỹ thuật đối với tấm mạch in.

Chú thích – Các lỗ xuyên phủ kim loại. Các lỗ dẫn điện có thể thực hiện bằng cách xuyên thủng rồi phủ, bằng kỹ thuật kim loại hóa hoặc bằng cách giữ lại phần vật liệu dẫn điện nền polyme. Các yêu cầu đối với lỗ xuyên không phủ kim loại đang xem xét.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299