TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016) VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHỐNG HỐI LỘ - CÁC YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Chat Zalo
Chat ngay

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016) VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHỐNG HỐI LỘ - CÁC YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tác giả: ISOCUS | 19-06-2019, 11:19 pm
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016) VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHỐNG HỐI LỘ - CÁC YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TCVN ISO 37001:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 37001:2016
TCVN ISO 37001:2018 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia
TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

...Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299