TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9808:2013 KÍNH XÂY DỰNG - KÍNH PHỦ BỨC XẠ THẤP

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9808:2013 KÍNH XÂY DỰNG - KÍNH PHỦ BỨC XẠ THẤP

Tác giả: ISOCUS | 06-07-2019, 2:26 pm
TCVN 9808:2013 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học Công nghệ công bố.

Lời nói đầu

TCVN 9808:2013 được xây dựng trên cơ sở GOST 30733:2000, Hard coating low emissivity glass - Specification và GOST 31364:2007, Soft coating low emissivity glass - Specification.

TCVN 9808:2013 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề ngh, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thm định, Bộ Khoa học Công nghệ công bố.

Phạm vi áp dụng

Tiêu chun này áp dụng cho kính phủ bức xạ thấp bao gồm kính phủ cng bức xạ thp và kính phủ mềm bức xạ thấp được dùng trong xây dựng.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho kính có các lớp phủ với những ứng dụng khác như trang trí, chống nắng, hấp thụ nhiệt.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299