TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8700:2011 CỐNG, BỂ, HẦM, HỐ, RÃNH KỸ THUẬT VÀ TỦ ĐẤU CÁP VIỄN THÔNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8700:2011 CỐNG, BỂ, HẦM, HỐ, RÃNH KỸ THUẬT VÀ TỦ ĐẤU CÁP VIỄN THÔNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT

Tác giả: ISOCUS | 02-07-2019, 2:14 pm
Tiêu chuẩn này đưa ra quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với các loại cống, bể, hầm, hố, rãnh cáp thuộc công trình ngầm bảo vệ cáp sợi đồng, cáp sợi quang và tủ đấu cáp viễn thông.

 

TCVN 8700:2011 chuyển đổi từ TCN 68-153:1995 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 8700:2011 được xây dựng trên cơ sở soát sét, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn ngành TCN 68-153:1995 "Cống, bể cáp và tủ đấu cáp - Yêu cầu kỹ thuật" của Tổng cục Bưu điện (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).

TCVN 8700:2011 do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này đưa ra quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với các loại cống, bể, hầm, hố, rãnh cáp thuộc công trình ngầm bảo vệ cáp sợi đồng, cáp sợi quang và tủ đấu cáp viễn thông.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299