TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7934:2009 ISO 14654:1999 THÉP PHỦ EPOXY DÙNG LÀM CỐT BÊ TÔNG
Chat Zalo
Chat ngay

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7934:2009 ISO 14654:1999 THÉP PHỦ EPOXY DÙNG LÀM CỐT BÊ TÔNG

Tác giả: ISOCUS | 20-06-2019, 9:11 am
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7934:2009 ISO 14654:1999 THÉP PHỦ EPOXY DÙNG LÀM CỐT BÊ TÔNG

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với thép thanh, dây và lưới thép hàn chế tạo trước và chế tạo sau khi phủ epoxy bám dính bằng nóng chảy dùng làm cốt bê tông.

Tiêu chuẩn này cho phép áp dụng lớp phủ dẻo (loại A) hoặc lớp phủ không dẻo (loại B). Cốt thép thanh, dây và lưới thép hàn được phủ lớp không dẻo (loại B) không được chế tạo sau khi phủ.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu có ghi năm công bố, áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu không có năm công bố, áp dụng phiên bản mới nhất (kể cả các sửa đổi).

TCVN 1651-1:2008 Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn.

TCVN 1651-2:2008 Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn.

TCVN 1651-3:2008 (ISO 6935-3:1991) Thép cốt bê tông - Phần 3: Lưới thép hàn.

TCVN 6288:1997 (ISO 10544:1992) Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn làm cốt.

TCVN 7936:2008 (ISO 14656:1999) Bộ epoxy và vật liệu gắn kết cho lớp phủ thép cốt bê tông.

ISO 2808:1997, Paints and varnishes - Determination of film thickness. (Sơn và vécni - Xác định chiều dày lớp phủ)

ISO 4287:1997, Geometrical Product Specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Terms, definitioins and surface texture parameters. (Đặc điểm hình học sản phẩm (GPS) - Cấu tạo bề mặt: Phương pháp profile - Thuật ngữ, định nghĩa và đặc trưng cấu tạo bề mặt).Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299