TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7722-2-7:2013 IEC 60598-2-7:1982 WITH AMENDMENT 1:1987 AND AMENDMENT 2:1994 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-7: YÊU CẦU CỤ THỂ - ĐÈN ĐI

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7722-2-7:2013 IEC 60598-2-7:1982 WITH AMENDMENT 1:1987 AND AMENDMENT 2:1994 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-7: YÊU CẦU CỤ THỂ - ĐÈN ĐIỆN DI ĐỘNG TRONG VƯ

Tác giả: ISOCUS | 02-07-2019, 11:00 am
TCVN 7722-2-7:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

TCVN 7722-2-7:2013 hoàn toàn tương đương với IEC 60598-2-7:1982, amendment 1:1987 và amendment 2:1994;

TCVN 7722-2-7:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với đèn điện di động có đế được sử dụng ở những nơi như vườn và đối với đèn điện di động sử dụng ở những nơi như luống hoa, để sử dụng với các bóng đèn sợi đốt vonfram, bóng đèn huỳnh quang dạng ống và các bóng đèn phóng điện khác ở điện áp nguồn không vượt quá 250 V. Tiêu chuẩn này được quy định áp dụng cùng với TCVN 7722-1 (IEC 60598-1) ở những chỗ được viện dẫn.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299