TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7722-2-3 : 2007 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2: YÊU CẦU CỤ THỂ - MỤC 3: ĐÈN ĐIỆN DÙNG CHO CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7722-2-3 : 2007 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2: YÊU CẦU CỤ THỂ - MỤC 3: ĐÈN ĐIỆN DÙNG CHO CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ

Tác giả: ISOCUS | 02-07-2019, 1:30 pm
TCVN 7722-2-3 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E2 Thiết bị điện dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

TCVN 7722-2-3 : 2007 thay thế TCVN 5828:1994, TCVN 5829:1994;

TCVN 7722-2-3 : 2007 hoàn toàn tương đương với IEC 60598-2-3: 2002

TCVN 7722-2-3 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E2 Thiết bị điện dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu đối với:

- đèn điện chiếu sáng đường phố và các ứng dụng chiếu sáng ngoài trời tại các điểm công cộng khác;

- chiếu sáng đường hầm;

- đèn điện liền cột có chiều cao tổng tối thiểu bên trên mặt đất làm chuẩn là 2,5m;

và để sử dụng với các nguồn sáng sử dụng điện có điện áp không vượt quá 1000V.

CHÚ THÍCH: Đèn điện liền cột có chiều cao tổng thấp hơn 2,5m đang được xem xét.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299