TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7696 : 2007 BÓNG ĐÈN NATRI ÁP SUẤT THẤP YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7696 : 2007 BÓNG ĐÈN NATRI ÁP SUẤT THẤP YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG

Tác giả: ISOCUS | 02-07-2019, 10:26 am
TCVN 7696 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E2 Thiết bị điện dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 7696 : 2007 hoàn toàn tương đương với IEC 60192 : 2001;

TCVN 7696 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E2 Thiết bị điện dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về tính năng đối với bóng đèn hơi natri áp suất thấp (sau đây gọi tắt là bóng đèn natri áp suất thấp) dùng trong chiếu sáng thông dụng.

Trong tiêu chuẩn này có một số yêu cầu được tham khảo từ “tờ dữ liệu của bóng đèn liên quan”. Trong tiêu chuẩn này cũng đề cập đến các t dữ liệu của một số bóng đèn. Đối với các bóng đèn không nằm trong phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này, nhà chế tạo bóng đèn hoặc đại lý được ủy quyền phải cung cấp tờ dữ liệu liên quan.

Các yêu cầu của tiêu chuẩn này chỉ liên quan đến thử nghiệm điển hình.

CHÚ THÍCH: Yêu cu và dung sai cho phép trong tiêu chuẩn này tương ứng với thử nghiệm mẫu thử điển hình được nhà chế tạo đưa đến để thử nghiệmVề nguyên tắc, mẫu thử nghiệm điển hình bao gm các mẫu có đặc tính đại diện cho quá trình sản xuất của nhà chế tạo và được lấy càng gần giá trị điểm trung tâm của quá trình sản xuất càng tốt.

Với dung sai cho trong tiêu chuẩn này, có nhiều khả năng để các sản phẩm được chế tạo theo mu thử nghiệm điển hình sẽ phù hợp với tiêu chuẩn ở hầu hết sản phẩm. Tuy nhiên, do tính không đồng đều của sản xuất nên đôi khi các sản phẩm nằm bên ngoài phạm vi dung sai quy định là không thể tránh khiVề hướng dẫn kế hoạch lấy mẫu và quy trình kiểm tra thuộc tính, xem IEC 60410.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299