TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7674:2014 IEC 60929:2011 BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ ĐƯỢC CẤP ĐIỆN TỪ NGUỒN XOAY CHIỀU VÀ/HOẶC MỘT CHIỀU DÙNG CHO BÓNG ĐÈN HUỲNH

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7674:2014 IEC 60929:2011 BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ ĐƯỢC CẤP ĐIỆN TỪ NGUỒN XOAY CHIỀU VÀ/HOẶC MỘT CHIỀU DÙNG CHO BÓNG ĐÈN HUỲNH QUAN

Tác giả: ISOCUS | 02-07-2019, 10:22 am
TCVN 7674:2014 hoàn toàn tương đương với IEC 60929:2011; TCVN 7674:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E11 Chiếu sáng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

TCVN 7674:2014 thay thế TCVN 7674:2007;

TCVN 7674:2014 hoàn toàn tương đương với IEC 60929:2011; TCVN 7674:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E11 Chiếu sáng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về tính năng đối với balát điện tử được cấp điện từ nguồn xoay chiều, tần số 50 Hz hoặc 60 Hz và/hoặc một chiều, điện áp đến 1 000 V, có tần số làm việc khác với tần số nguồn, mắc với bóng đèn huỳnh quang như quy định trong IEC 60081 và IEC 60901, và bóng đèn huỳnh quang khác làm việc ở tần số cao.

CHÚ THÍCH 1: Các thử nghiệm trong tiêu chuẩn này là thử nghiệm điển hình. Các yêu cầu đối với thử nghiệm bộ điều khiển riêng rẽ trong quá trình sản xuất không được đề cập trong tiêu chuẩn này.

CHÚ THÍCH 2: Có các tiêu chuẩn khu vực quy định về thành phần hài của dòng điện lưới và khả năng miễn nhiễm của sản phẩm cuối cùng như đèn điện và bộ điều khiển độc lập. Trong đèn điện, bộ điều khiển chiếm ưu thế về khía cạnh này. Bộ điều khiển bóng đèn, cùng với các linh kiện khác, cần tuân thủ các tiêu chuẩn đó.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299