TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7590-2-11:2013 IEC 61347-2-11:2001 BỘ ĐIỀU KHIỂN BÓNG ĐÈN - PHẦN 2-11: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI CÁC MẠCH ĐIỆN TỬ KHÁC SỬ DỤN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7590-2-11:2013 IEC 61347-2-11:2001 BỘ ĐIỀU KHIỂN BÓNG ĐÈN - PHẦN 2-11: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI CÁC MẠCH ĐIỆN TỬ KHÁC SỬ DỤNG CÙNG

Tác giả: ISOCUS | 29-06-2019, 3:08 pm
TCVN 7590-2-11:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E11 Chiếu sáng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CVN 7590-2-11:2013 hoàn toàn tương đương với IEC 61347-2-11:2001;

TCVN 7590-2-11:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E11 Chiếu sáng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung và yêu cầu an toàn đối với các mạch điện tử khác sử dụng cùng với đèn điện dùng nguồn điện xoay chiều đến 1 000 V ở tần số 50 Hz hoặc 60 Hz và/hoặc nguồn một chiều đến 250 V. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các mạch điện hoặc thiết bị thuộc phạm vi áp dụng của các tiêu chuẩn cụ thể.

CHÚ THÍCH: Ví dụ về các mạch điện tử khác sử dụng cùng với đèn điện gồm:

- mạch điều khiển balát điện tử;

- mạch đóng cắt sử dụng kết hợp với cảm biến ánh sáng ban ngày và/hoặc cảm biến về sự có mặt;

- mạch để hỗ trợ tính năng EMC;

- mạch gây gián đoạn và các thiết bị tương tự sử dụng với chuỗi bóng đèn;

- thiết bị bảo vệ chống chạm đất hoặc thiết bị bảo vệ khi hở mạch được sử dụng cùng với biến áp neon.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299