TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7065 : 2010 KHĂN GIẤY

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7065 : 2010 KHĂN GIẤY

Tác giả: ISOCUS | 19-06-2019, 3:46 pm
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7065 : 2010 KHĂN GIẤY

Tiêu chuẩn TCVN 7065 : 2010 áp dụng cho các loại khăn giấy tissue dùng trong khi ăn uống, ở dạng tờ loại một lớp, hai lớp và ba lớp.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 1865 : 2007 (ISO 2470 : 1999), Giấy, cáctông và bột giấy - Xác định hệ số phản xạ khuyếch tán xanh (độ trắng ISO).

TCVN 3649 : 2007 (ISO 186 : 2002), Giấy và cáctông - Lấy mẫu để xác định chất lượng trung bình.

TCVN 6725 : 2007 (ISO 187 : 1990) Giấy, cáctông và bột giấy - Môi trường chuẩn để điều hòa và thử nghiệm, quy trình kiểm tra môi trường và điều hòa mẫu.

TCVN 8309-4 : 2010 (ISO 12625-4 : 2005), Giấy tissue và sản phẩm tissue - Phần 4: Xác định độ bền kéo, độ giãn dài khi đứt và năng lượng kéo hấp thụ.

TCVN 8309-6 : 2010 (ISO 12625-6 : 2005), Giấy tissue và sản phẩm tissue - Phần 6: Xác định định lượng.

TCVN 8309-8 : 2010 (ISO 12625-8 : 2005), Giấy tissue và sản phẩm tissue - Phần 8 : Xác định thời gian hấp thụ nước và khả năng hấp thụ nước theo phương pháp giỏ ngâm.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299