TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7064 : 2010 GIẤY VỆ SINH

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7064 : 2010 GIẤY VỆ SINH

Tác giả: ISOCUS | 19-06-2019, 3:41 pm
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA - TCVN 7064 : 2010 - GIẤY VỆ SINH

Tiêu chuẩn TCVN 7064 : 2010 áp dụng cho giấy tissue dùng làm giấy vệ sinh ở dạng cuộn (thường được gọi là “giấy toilet").

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 1865-1:2010 (ISO 2470-1:2009), Giy, cáctông và bột giấy - Xác định hệ số phản xạ khuếch tán xanh - Phần 1: Điều kiện ánh sáng ban ngày trong nhà (độ trắng ISO).

TCVN 3649:2007 (ISO 186:2002), Giấy và cáctông - Lấy mẫu để xác định chất lượng trung bình.

TCVN 6725:2007 (ISO 187:1990), Giấy, cáctông và bột giấy - Môi trường chuẩn để điều hòa và th nghiệm, quy trình kiểm tra môi trường và điều hòa mẫu.

TCVN 8309-4:2009 (ISO 12625-4:2005), Giấy tissue và sản phẩm tissue - Phần 4: Xác định độ bn kéo, độ giãn dài khi đứt và năng lượng kéo hấp thụ.

TCVN 8309-6:2009 (ISO 12625-6:2005), Giấy tissue và sản phẩm tissue - Phần 6 - Xác định định lượng.

TCVN 8309-8:2009 (ISO 12625-8:2005), Giấy tissue và sản phẩm tissue - Phần 8: Thời gian hấp thụ nước và khả năng hấp thụ nước theo phương pháp giỏ ngâm.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299