TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10725:2015 CODEX STAN 105-1981, REVISED 2001 WITH AMENDMENT 2013 BỘT CACAO VÀ HỖN HỢP BỘT CACAO CÓ ĐƯỜNG
Chat Zalo
Chat ngay

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10725:2015 CODEX STAN 105-1981, REVISED 2001 WITH AMENDMENT 2013 BỘT CACAO VÀ HỖN HỢP BỘT CACAO CÓ ĐƯỜNG

Tác giả: ISOCUS | 20-06-2019, 5:09 pm
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10725:2015 CODEX STAN 105-1981, REVISED 2001 WITH AMENDMENT 2013 BỘT CACAO VÀ HỖN HỢP BỘT CACAO CÓ ĐƯỜNG

Lời nói đầu

TCVN 10725:2015 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 105-1981, soát xét 2001 và sửa đổi 2013;

TCVN 10725:2015 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F16/SC2 Cacao và sản phẩm cacao biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

BỘT CACAO VÀ HỖN HỢP BỘT CACAO CÓ ĐƯỜNG

Cocoa powders (cocoas) and dry mixtures of cocoa and sugar

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho bột cacao và hỗn hợp bột cacao có đường được sử dụng trực tiếp.

  1. Mô tả

2.1. Sản phẩm cacao

2.1.1.

“Bột cacao” (cocoa powder), “bột cacao tách một phần chất béo” (fat-reduced cocoa powder) và “bột cacao tách phần lớn chất béo” (highly fat-reduced cocoa powder) là các sản phẩm thu được từ cacao dạng bánh [TCVN 10726:2015 (CODEX STAN 141-1983, Revised 2001 With Amendment 2014) Cacao dạng khối, nhão, lỏng và cacao dạng bánh] được chuyển thành dạng bột.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299