TCVN 9954 : 2013 PHỤ GIA THỰC PHẨM - CHẤT TẠO MÀU - CARAMEL

TCVN 9954 : 2013 PHỤ GIA THỰC PHẨM - CHẤT TẠO MÀU - CARAMEL

Tác giả: ISOCUS | 03-07-2019, 1:28 pm

Lời nói đầu

TCVN 9954:2013 được xây dựng dựa trên cơ sở JECFA Monograph 11 (2011), Compendium of Food Additive Specifications;

TCVN 9954:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thực phm biên soạn, Tng cục Tiêu chuẩn Đo lường Cht lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

...Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
0978.679.199