TCVN 7808:2007 HÀNH TÂY KHÔ – CÁC YÊU CẦU

TCVN 7808:2007 HÀNH TÂY KHÔ – CÁC YÊU CẦU

Tác giả: ISOCUS | 03-07-2019, 11:36 am
TCVN 7808:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 5559:1995; TCVN 7856:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời nói đầu

TCVN 7808:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 5559:1995;

TCVN 7856:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

...Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299