TCVN 7597:2013 (CODEX STAN 210-1999, Amd. 2013) DẦU THỰC VẬT

TCVN 7597:2013 (CODEX STAN 210-1999, Amd. 2013) DẦU THỰC VẬT

Tác giả: ISOCUS | 29-06-2019, 9:01 am
TCVN 7597:2013 thay thế TCVN 7597:2007; TCVN 7597:2013 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 210:1999, Sửa đổi bổ sung năm 2013; TCVN 7597:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F2 Dầu mỡ động vật và thực vật biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời nói đầu

TCVN 7597:2013 thay thế TCVN 7597:2007;

TCVN 7597:2013 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 210:1999, Sửa đổi bổ sung năm 2013;

TCVN 7597:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F2 Dầu mỡ động vật và thực vật biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299