TCVN 7396 : 2004 BỘT CANH GIA VỊ – YÊU CẦU KỸ THUẬT

TCVN 7396 : 2004 BỘT CANH GIA VỊ – YÊU CẦU KỸ THUẬT

Tác giả: ISOCUS | 03-07-2019, 11:20 am
TCVN 7396 : 2004 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F4 Phụ gia thực phẩm và các chất nhiễm bẩn biên soạn, trên cơ sở dự thảo đề nghị của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Lời nói đầu

TCVN 7396 : 2004 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F4

Phụ gia thực phẩm và các chất nhiễm bẩn biên soạn, trên cơ sở dự thảo đề nghị của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

...Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299