TCVN 7364 - 5 :2018; ISO 13543 -5:2011 KINH XÂY DỰNG - KÍNH DÁN NHIỀU LỚP - KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP - PHẦN 5- KÍCH THƯỚC VÀ HOÀN THIỆN

TCVN 7364 - 5 :2018; ISO 13543 -5:2011 KINH XÂY DỰNG - KÍNH DÁN NHIỀU LỚP - KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP - PHẦN 5- KÍCH THƯỚC VÀ HOÀN THIỆN

Tác giả: ISOCUS | 04-07-2019, 11:02 am
TCVN 7364 - 5 :2018 do Viện vật liệu xây dựng - Bộ xây dựng biên soạn, Bộ xây dựng đề nghị, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, Bộ kho học công nghệ công bố.

TCVN 7364 - 5 :2018 thay thế TCVN 7364 -5 :2004 

TCVN 7364 - 5 :2018 hoàn toàn tương đương với ISO 12534-5:2011 

TCVN 7364 - 5 :2018 do Viện vật liệu xây dựng  - Bộ xây dựng biên soạn, Bộ xây dựng đề nghị, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, Bộ kho học công nghệ công bố.

Phạm Vi Áp Dụng.

Tiêu chuẩn này quy định kích thước, các sai lệch kích thước và việc hoàn thiện cạnh của kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp dùng trong xây dựng, tiêu chuẩn này không áp dụng cho các tấp kính có diện tích nhở hơn 0,05m2Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299