TCVN 7218:2018 - Kính Tấm Xây Dựng - Kính Nổi - Yêu Cầu Kĩ Thuật

TCVN 7218:2018 - Kính Tấm Xây Dựng - Kính Nổi - Yêu Cầu Kĩ Thuật

Tác giả: ISOCUS | 04-07-2019, 9:24 am
TCVN 7218:2018 do viện vật liệu xây dựng - Bộ xây dựng biên soạn, Bộ xây dựng đề nghị, Tổng cục đo lường chất lượng thẩm định, Bộ khoa học và công nghệ công bố.

TCVN 7218:2018 thay thế TCVN 7218:2002

TCVN 7218:2018 do viện vật liệu xây dựng - Bộ xây dựng biên soạn, Bộ xây dựng đề nghị, Tổng cục đo lường chất lượng thẩm định, Bộ khoa học và công nghệ công bố.

Phạm vi áp dụng

Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu chất lượng đối với kính nổi và kính tấm mài bóng ( ở đây có thể gọi tắt là tấm kính). Được dùng chủ yếu trong xây dựng và các ứng dụng khác. 

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho kính màu hấp thụ nhiệt.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299