TCVN 6213 : 2010 (CODEX STAN 108-1981, REV.2-2008) NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN ĐÓNG CHAI

TCVN 6213 : 2010 (CODEX STAN 108-1981, REV.2-2008) NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN ĐÓNG CHAI

Tác giả: ISOCUS | 29-06-2019, 9:56 am
TCVN 6213 : 2010 thay thế TCVN 6213 : 2004; TCVN 6213 : 2010 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 108-1981, Rev.2-2008; TCVN 6213 : 2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ uống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghi, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời nói đầu

TCVN 6213 : 2010 thay thế TCVN 6213 : 2004;

TCVN 6213 : 2010 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 108-1981, Rev.2-2008;

TCVN 6213 : 2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ uống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghi, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299