TCVN 6190 : 1999 Ổ CẮM VÀ PHÍCH CẮM ĐIỆN DÙNG TRONG GIA ĐÌNH VÀ CÁC MỤC ĐÍCH TƯƠNG TỰ - KIỂU VÀ KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

TCVN 6190 : 1999 Ổ CẮM VÀ PHÍCH CẮM ĐIỆN DÙNG TRONG GIA ĐÌNH VÀ CÁC MỤC ĐÍCH TƯƠNG TỰ - KIỂU VÀ KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

Tác giả: ISOCUS | 28-06-2019, 4:42 pm
TCVN 6190 : 1999 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

TCVN 6190 : 1999 thay thế cho TCVN 6190 : 1996

 

TCVN 6190 : 1999 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho ổ cắm và phích cắm điện có dòng điện danh định đến và bằng 16 A, điện áp danh định đến và bằng 250 V xoay chiều dùng trong gia đình và các mục đích sử dụng tương tự để nối các thiết bị điện vào hệ thống điện có điện áp tương ứng.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các ổ cắm và phích cắm điện dùng cho các mục đích sử dụng đặc biệt.

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299