TCVN 6188-2-1 : 2008 Ổ CẮM VÀ PHÍCH CẮM DÙNG TRONG GIA ĐÌNH VÀ CÁC MỤC ĐÍCH TƯƠNG TỰ - PHẦN 2-1: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI PHÍCH CẮM CÓ CẦU CHẢY

TCVN 6188-2-1 : 2008 Ổ CẮM VÀ PHÍCH CẮM DÙNG TRONG GIA ĐÌNH VÀ CÁC MỤC ĐÍCH TƯƠNG TỰ - PHẦN 2-1: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI PHÍCH CẮM CÓ CẦU CHẢY

Tác giả: ISOCUS | 28-06-2019, 4:33 pm
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các phích cắm có cầu chảy được thiết kế chủ yếu để bảo vệ cáp hoặc dây dẫn mềm.

TCVN 6188-2-1 : 2008 thay thế TCVN 6188-2-1 : 2003;

 

TCVN 6188-2-1 : 2008 hoàn toàn tương đương với IEC 60884-2-1: 2006;

TCVN 6188-2-1 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

1. Phạm vi áp dụng

Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn:

Bổ sung:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các phích cắm có cầu chảy được thiết kế chủ yếu để bảo vệ cáp hoặc dây dẫn mềm.

Các cầu chảy đề cập trong tiêu chuẩn này không thích hợp để bảo vệ quá tải các thiết bị hoặc các bộ phận của thiết bị.

CHÚ THÍCH: Ở Đan Mạch, không được sử dụng phích cắm có cầu chảy.

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299