TCVN 6096 : 2010 (CODEX STAN 227-2001) TIÊU CHUẨN CHUNG VỀ NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI (KHÔNG PHẢI NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN ĐÓNG CHAI)

TCVN 6096 : 2010 (CODEX STAN 227-2001) TIÊU CHUẨN CHUNG VỀ NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI (KHÔNG PHẢI NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN ĐÓNG CHAI)

Tác giả: ISOCUS | 29-06-2019, 9:47 am

Lời nói đầu

TCVN 6096 : 2010 thay thế TCVN 6096 : 2004;

TCVN 6096 : 2010 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 227-2001;

TCVN 6096 : 2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ uống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

...Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299