TCVN 6044:2013 (CODEX STAN 211-1999, AMD. 2013) MỠ ĐỘNG VẬT

TCVN 6044:2013 (CODEX STAN 211-1999, AMD. 2013) MỠ ĐỘNG VẬT

Tác giả: ISOCUS | 29-06-2019, 8:57 am
TCVN 6044:2013 thay thế TCVN 6044:2007; TCVN 6044:2013 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 211-1999, Sửa đổi bổ sung năm 2013; TCVN 6044:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F2 Dầu mỡ động vật và thực vật biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời nói đầu

TCVN 6044:2013 thay thế TCVN 6044:2007;

TCVN 6044:2013 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 211-1999, Sửa đổi bổ sung năm 2013;

TCVN 6044:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F2 Dầu mỡ động vật và thực vật biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299