TCVN 5647:1992 MUỐI IỐT

TCVN 5647:1992 MUỐI IỐT

Tác giả: ISOCUS | 02-07-2019, 2:19 pm
TCVN 5647 – 1992 do Tổng công ty Muối biên soạn, Bộ Thương mại và Du lịch đề nghị ban hành, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng trình duyệt và được Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành theo Quyết định số 130/QĐ ngày 28 tháng 2 năm 1992. Tiêu chuẩn này áp dụng cho muối iốt được sản xuất từ muối ăn (NaCl) qua phun trộn với Kali iodat (KIO3) dùng cho phòng chữa bệnh bướu cổ và các rối loạn do thiếu iốt.

Lời nói đầu

TCVN 5647 – 1992 do Tổng công ty Muối biên soạn, Bộ Thương mại và Du lịch đề nghị ban hành, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng trình duyệt và được Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành theo Quyết định số 130/QĐ ngày 28 tháng 2 năm 1992.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho muối iốt được sản xuất từ muối ăn (NaCl) qua phun trộn với Kali iodat (KIO3) dùng cho phòng chữa bệnh bướu cổ và các rối loạn do thiếu iốt.

...Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299