TCVN 5374:2008 HẠT CÓ DẦU, DẦU VÀ MỠ THỰC VẬT – TÊN GỌI

TCVN 5374:2008 HẠT CÓ DẦU, DẦU VÀ MỠ THỰC VẬT – TÊN GỌI

Tác giả: ISOCUS | 29-06-2019, 8:53 am
TCVN 5374:2008 thay thế TCVN 5374-91; TCVN 5374:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 5507:2002; TCVN 5374:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F2 Dầu mỡ động thực vật biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời nói đầu

TCVN 5374:2008 thay thế TCVN 5374-91;

TCVN 5374:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 5507:2002;

TCVN 5374:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F2 Dầu mỡ động thực vật biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299