TCVN 4849:1989 (ISO 7555 - 1987) - ĐỖ TƯƠNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT

TCVN 4849:1989 (ISO 7555 - 1987) - ĐỖ TƯƠNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT

Tác giả: ISOCUS | 29-06-2019, 8:49 am
Tiêu chuẩn này phù hợp với Tiêu chuẩn (ISO 7555-1987) quy định các yêu cầu tối thiểu về đỗ tương để ép dầu dùng vào mục đích công nghiệp kể cả làm thực phẩm và là đối tượng trong buôn bán quốc tế.

Tiêu chuẩn này phù hợp với Tiêu chuẩn (ISO 7555-1987) quy định các yêu cầu tối thiểu về đỗ tương để ép dầu dùng vào mục đích công nghiệp kể cả làm thực phẩm và là đối tượng trong buôn bán quốc tế.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299