TCVN 11482-2:2016 MALT - XÁC ĐỊNH ĐỘ MÀU - PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP SO MÀU

TCVN 11482-2:2016 MALT - XÁC ĐỊNH ĐỘ MÀU - PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP SO MÀU

Tác giả: ISOCUS | 29-06-2019, 10:09 am
TCVN 11482-2:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn của Hiệp hội Đồ uống châu Âu EBC Method 4.7.2 (1997) Colour of Malt. Visual method; TCVN 11482-2:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ uống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố; Bộ tiêu chuẩn TCVN 11482 Malt - Xác định độ màu gồm các phần: - TCVN 11482-1:2016, Phần 1: Phương pháp quang phổ (Phương pháp chuẩn); - TCVN 11482-2:2016, Phần 2: Phương pháp so màu.

Lời nói đầu

TCVN 11482-2:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chun của Hiệp hội Đồ uống châu Âu EBC Method 4.7.2 (1997) Colour of Malt. Visual method;

TCVN 11482-2:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ uống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố;

Bộ tiêu chuẩn TCVN 11482 Malt - Xác định độ màu gồm các phần:

- TCVN 11482-1:2016, Phần 1: Phương pháp quang ph (Phương pháp chuẩn);

- TCVN 11482-2:2016, Phần 2: Phương pháp so màu.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299