TCVN 11454:2016 (ISO 10621:1997) HẠT TIÊU (PIPER NIGRUML) XANH KHÔ - CÁC YÊU CẦU

TCVN 11454:2016 (ISO 10621:1997) HẠT TIÊU (PIPER NIGRUML) XANH KHÔ - CÁC YÊU CẦU

Tác giả: ISOCUS | 03-07-2019, 2:13 pm
TCVN 11454:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 10621:1997; TCVN 11454:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thực phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời nói đầu

TCVN 11454:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 10621:1997;

TCVN 11454:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thực phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

...Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299