TCVN 10727:2015 (CODEX STAN 87-1981, REVISED 2003) SÔCÔLA VÀ SẢN PHẨM SÔCÔLA

TCVN 10727:2015 (CODEX STAN 87-1981, REVISED 2003) SÔCÔLA VÀ SẢN PHẨM SÔCÔLA

Tác giả: ISOCUS | 28-06-2019, 3:48 pm
TCVN 10727:2015 hoàn toàn tương đương CODEX STAN 87-1981, soát xét 2003; TCVN 10727:2015 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F16/SC2 Cacao và sản phẩm cacao biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời nói đầu

TCVN 10727:2015 hoàn toàn tương đương CODEX STAN 87-1981, soát xét 2003;

TCVN 10727:2015 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F16/SC2 Cacao và sản phẩm cacao biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299