TCVN 10633:2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - NATRI NITRAT
Chat Zalo
Chat ngay

TCVN 10633:2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - NATRI NITRAT

Tác giả: ISOCUS | 03-07-2019, 1:59 pm
TCVN 10633:2015 được xây dựng dựa trên cơ sở JECFA (2004), Sodium nitrate; TCVN 10633:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thực phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời nói đầu

TCVN 10633:2015 được xây dựng dựa trên cơ sở JECFA (2004), Sodium nitrate;

TCVN 10633:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thực phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

...Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299