Quy trình đánh giá chứng nhận hợp quy kính xây dựng

Quy trình đánh giá chứng nhận hợp quy kính xây dựng

Tác giả: ISOCUS | 30-11--0001, 12:00 am
Tổ chức chứng nhận sẽ thực hiện việc chứng nhận hợp kính xây dựng sau khi đã thống nhất với cơ sở về việc đánh giá và các yêu cầu khác có liên quan. Quy trình chứng nhận hợp quy kính xây dựng bao gồm các bước sau đây:

Tổ chức chứng nhận sẽ thực hiện việc chứng nhận hợp kính xây dựng sau khi đã thống nhất với cơ sở về việc đánh giá và các yêu cầu khác có liên quan. Quy trình chứng nhận hợp quy kính xây dựng bao gồm các bước sau đây:

Giai đoạn 1: Xem xét, xác định sự phù hợp và đầy đủ đối với hồ sơ đăng ký của Doanh nghiệp

- Doanh nghiệp cung cấp liên quan tới sản phẩm, quy trình sản xuất của doanh nghiệp.

- VIỆN ISSQ lập kế hoạch, hoàn thiện hồ để tiến hành đánh giá chứng nhận cho doanh nghiệp.

Giai đoạn 2: Đánh giá ban đầu về các điều kiện để chứng nhận tại cơ sở

- VIỆN ISSQ đánh giá sơ bộ ban đầu về điều kiện chứng nhận tại cơ sở.

- Tư vấn khắc phục những điểm chưa phù hợp với điều kiện chứng nhận cho Doanh nghiệp.

Giai đoạn 3: Đánh giá chính thức

-  Đánh giá điều kiện sản xuất và đảm bảo chất lượng, kết hợp lấy mẫu sản phẩm điển hình tại nơi sản xuất để thử nghiệm (đối với phương thức 5), hoặc

-  Kiểm tra thực tế lô hàng, lấy mẫu sản phẩm điển hình từ lô hàng để thử nghiệm (phương thức 7).

-  Lấy mẫu thử nghiệm và đánh giá so với các yêu cầu trong quy chuẩn kỹ thuật.

Giai đoạn 4: Báo cáo đánh giá; cấp giấy chứng nhận

- Viện ISSQ xem xét hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận hợp quy cho sản phẩm của doanh nghiệp.

Giai đoạn 5:  Công bố hợp quy

- Viện ISSQ hoàn thiện hồ sơ công bố hợp quy phân bón the quy định pháp luật.

- Viện ISSQ  hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ công bố tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299