Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng nhanh chóng giá rẻ

Quy trình chứng nhận vật liệu xây dựng

Tác giả: ISOCUS | 30-05-2017, 1:47 am
Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng để đảm bảo rằng vật liệu đó phù hợp với những quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng là yêu cầu bắt buộc.

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng để đảm bảo rằng vật liệu đó phù hợp với những quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng là yêu cầu bắt buộc.

 Theo QCVN 16: 2014/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng đều phải chứng nhận hợp quy.

Quy chuẩn này quy định về các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ đối với các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam.

Quy chuẩn này không áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu dưới dạng mẫu thử, hàng mẫu, hàng triển lãm hội chợ; các hàng hóa tạm nhập tái xuất và hàng hóa quá cảnh.

Các nhóm sản phẩm được quy định trong quy chuẩn này bao gồm:

 • Nhóm sản phẩm xi măng và clanhke xi măng
 • Nhóm sản phẩm kính xây dựng
 • Nhóm sản phẩm phụ gia cho xi măng, vữa và bê tông
 • Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng chứa sợi hữu cơ, sợi vô cơ tổng hợp; sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm định hình; ống nhựa polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) và sản phẩm trên cơ sở gỗ
 • Nhóm sản phẩm sơn, vật liệu xảm khe, vật liệu chống thấm
 • Nhóm sản phẩm gạch, đá ốp lát
 • Nhóm sản phẩm sứ vệ sinh
 • Nhóm sản phẩm cốt liệu cho vữa và bê tông
 • Nhóm sản phẩm cửa đi, cửa sổ
 • Nhóm sản phẩm vật liệu xây

Cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng phải áp dụng quy chuẩn kỹ thuật có trách nhiệm công bố sản phẩm, dịch vụ, hàng hoá, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận sự phù hợp thực hiện hoặc kết quả tự đánh giá của cá nhân, tổ chức trên cơ sở kết quả thử nghiệm của phòng thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định.

 1. Hồ sơ công bố hợp quy vật liệu xây dựng trong trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy:

          – Bản công bố hợp quy;

          – Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (đặc điểm, tính năng, công dụng….);

          – Bản sao chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp.

 1. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

          – Bản công bố hợp quy;

          – Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (đặc điểm, tính năng, công dụng….);

          – Kết quả thử nghiệm; Kết quả hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thí nghiệm được công nhận hoặc do cơ quan ban hành quy chuẩn chỉ định;

          – Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001;

          – Kế hoạch giám sát định kỳ;

          – Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan.

Liên hệ ngay với đường dây nóng của chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết nhất:Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299