QCVN 4:2009/BKHCN- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị Điện và Điện tử

QCVN 4:2009/BKHCN- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị Điện và Điện tử

Tác giả: ISOCUS | 21-04-2017, 4:40 pm
QCVN 4: 2009/BKHCN do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết...

QCVN 4: 2009/BKHCN do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, các sản phẩm được sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam phải được chứng nhận hợp quy. Danh sách các sản phẩm thuộc quy chuẩn:

Làm thế nào để chứng nhận hợp quy:

Đối với sản phẩm nhập khẩu: (Chứng nhận; giám định theo phương thức 7) Với các sản phẩm nhập khẩu nằm trong danh mục này, tổ chức nhập khẩu cần thực hiện: a. Đăng ký với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nơi hàng hóa qua cửa khẩu nhập; b. Thực hiện đăng ký chứng nhận với Tổ chức chứng nhận được chỉ định.Hồ sơ lô hàng nhập khẩu bao gồm:-   Tờ khai hải quan;-   Hợp đồng mua bán (Sale contract);-   Hóa đơn thương mại (Invoice);

–   Vận tải đơn (B/L);

–   Danh mục đóng hàng (Packing list); Giấy chứng nhận, kết quả thử nghiệm liên quan (nếu có).

Đối với sản xuất trong nước: (Chứng nhận; giám định theo phương thức 5), Tổ chức xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng và đăng ký chứng nhận với Tổ chức được chỉ định; thời hạn giấy chứng nhận là 03 năm.


Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299